Nyheter

Bli med på gratis forskningskurs

Har du erfaring med å bruke psykisk helse- og/eller rustjenester? Bli med på kurset som gjør deg i stand til å bidra til at de viktige og riktige spørsmålene blir stilt i forskningen.

21. oktober starter en ny runde av kurset Bruker-Elf. Meld deg på nå!

KBT Fagskole – Endelig er vi gang!

Nyetablerte KBT Fagskole startet med undervisningen høsten 2020. Her skal rundt 40 studenter lære om blant annet etikk, recovery og det å være erfaringskonsulent.

Skal evaluere brukeres erfaringer med pakkeforløp

Fra januar 2019 ble det innført pakkeforløp for psykisk helse og rus i spesialhelsetjenesten. Nå jobbes det med en evaluering som skal se nærmere på erfaringene til fagfolk, pasienter, brukere og pårørende.

Glimt recoverysenter

GLIMT Recoverysenter er et møtested på Heimdal for mennesker som er over 18 år, som ønsker å være en del av et fellesskap uavhengig av […]

Fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir 60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid.  Utdanningen er […]