Hva vi tilbyr

Glimt ung

GLIMT ung er et kreativt space på Heimdal for deg mellom 15 og 20 år

Levende veileder – musikkterapi

Med en levende veileder kan kommuner og spesialisthelsetjeneste få praktiske råd i prosessen med å etablere tilbud innen musikkterapi.

Kurs

Kurstilbud fra KBT kompetanse og Glimt Recoverysenter

Bruker Spør Bruker

Bruker Spør Bruker er utviklet for å involvere brukere i arbeidet med å oppnå kvalitetsforbedringer av ulike tiltak innen helse- og sosialetaten.

Medforskning

KBT har solid kompetanse på medforskning. Vi driver hovedsakelig med kvalitativ forskning, og er kompetansebase for den brukerstyrte metoden Bruker Spør Bruker.

Innovasjon

KBT er engasjert i en rekke ulike innovasjons- og tjenesteutviklingsprosjekter innen psykisk helse og rus.

Undervisning

KBT samarbeider med NTNU om undervisning for masterstudenter og videreutdanningsstudenter i psykisk helsearbeid, og Nord universitet om undervisning for masterstudenter i psykisk helsearbeid . Dagfinn Bjørgen og Juni […]