Hva vi tilbyr

Glimt recoverysenter

GLIMT Recoverysenter er et møtested på Heimdal for mennesker som er over 18 år, som ønsker å være en del av et fellesskap uavhengig av […]

Fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) fikk høsten 2019 godkjent en fagskoleutdanning som gir 60 studiepoeng for erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid.  Utdanningen er […]

Erfaringskonsulentkurs høsten 2020

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT inviterer med dette til kurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge. Kurset vil være et […]

Kurs

  Kurs for brukere, pårørende, tjenestetilbydere, erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter: Disse kursene bidrar til å styrke brukere, pårørende, helsepersonell, erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter til å yte best […]

Bruker Spør Bruker

KBT har vært regional kompetansebase for Bruker Spør Bruker (BSB) siden 2006. Metoden ble utviklet av Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund i prosjektet «Kvalitetsforbedring gjennom […]

Medforskning

KBT har solid kompetanse på medforskning. Vi driver hovedsakelig med kvalitativ forskning, og er kompetansebase for den brukerstyrte metoden Bruker Spør Bruker.  Ønsker du bistand […]

Innovasjon

KBT er engasjert i en rekke ulike innovasjons- og tjenesteutviklingsprosjekter innen psykisk helse og rus. Vi ser et tydelig behov for innovasjon i forholdet mellom tjenesteapparatet […]