Author
Silje Margrethe Jørgensen

Levende veileder – musikkterapi

Med en levende veileder kan kommuner og spesialisthelsetjeneste få praktiske råd i prosessen med å etablere tilbud innen musikkterapi.

Interreg – Tidlig innsats

KBT har sammen med bedriften Braive fått innvilget tilskudd fra Interreg Sverige-Norge til prosjektet “Tidlig innsats”

Bruker Spør Bruker i Stavanger kommune

KBT fikk i 2018 en forespørsel fra Stavanger kommune om å bidra inn i et prosjekt om foreldrestøtte i kommunen kalt “Rask hjelp og riktig støtte i foreldrerollen”.

Erlend Daaland Wormdahl

Stilling: Teamleder og musikkterapeutE-post: erlend.wormdahl@kbtkompetanse.noTelefon: + 47 989 07 145 Om Erlend Erlend er utdannet musikkterapeut fra Universitetet i Bergen. Arbeider med Erlend er teamleder og […]