Author
Juni Raak Høiseth

Skal evaluere brukeres erfaringer med pakkeforløp

Fra januar 2019 ble det innført pakkeforløp for psykisk helse og rus i spesialhelsetjenesten. Nå jobbes det med en evaluering som skal se nærmere på erfaringene til fagfolk, pasienter, brukere og pårørende.

Sett den som trenger hjelp i fokus

Fra venstre: Bjørnar Fauske Bye, Vilde Jektvik Rønning, Maren Hamre, Johanne Bakken Moe og Christina Kildal Johanne Bakken Moe og Christina Kildal, som jobber som […]