Author
Jostein Kirknes Eriksen

Erfaringskonsulentprosjekter

Erfaringskonsulent, eller erfaringsmedarbeider, er betegnelsen på en person som er ansatt fordi han eller hun har erfaring med å motta tjenester for psykiske helseutfordringer/rusproblemer. Intensjonen […]

Gir mening å skape håp

Som en av tre nye erfaringskonsulenter i Trondheim, begynte Liv Randi Fandrem i stillingen i oktober i fjor. Hun hadde tenkt det hadde vært fint […]

Historikk

Fra prosjekt til nasjonal organisasjon KBT ble opprettet i begynnelsen av 2006 som et prosjekt i opptrappingsplanen for psykisk helse, hvor målet var å støtte […]