Author
Ingvild M. Kvisle

Kurs

Brukermedvirkning i forskning/Bruker-Elf Bruker-Elf er et kurs for deg som er nysgjerrig på hva medisinsk forskning er og kanskje vurderer å kvalifisere deg til å […]

Undervisning

KBT samarbeider med NTNU om undervisning for masterstudenter og videreutdanningsstudenter i psykisk helsearbeid, og Nord universitet om undervisning for masterstudenter i psykisk helsearbeid . Dagfinn Bjørgen og Juni […]

Dialogmøter i kommuner

KBT er opptatt av kommunene – særlig har vi et fokus på kommunene i Midt-Norge. Vi ønsker å være en ressurs og en kilde til […]

Pågående prosjekter

Min stemme teller Prosjektleder: Juni Raak Høiseth Prosjektmedarbeidere: Christina Kildal, Johanne Bakken Moe, Ellinor Elvrum Evensen og Liva Elvira Myrvold Nynes Min Stemme Teller er […]

Gjennomførte prosjekter

Denne siden inneholder en kronologisk oversikt over gjennomførte prosjekter, enten i regi av KBT eller med KBTs ansatte som prosjektmedarbeidere. Klikk på overskriften/bildet til det […]