Author
Ingvild M. Kvisle

Bruker Spør Bruker-rapporter

Nedenfor er alle KBTs utgitte Bruker Spør Bruker-rapporter. For en mer utførlig beskrivelse av prosjektene, besøk gjennomførte prosjekter. For mer informasjon om Bruker Spør Bruker-metoden, […]

Bøker og bokkapitler

2019 Askheim, O. P. & Høiseth, J. R. (2019). Medforskerrollen – i spenningsfeltet mellom anerkjennelse, kooptering og “tokenisme”. O. P. Askheim, I. M. Lid, S. […]

Norske tidsskrift

2017 Bjørgen, D., Høiseth, J. R., Johansen, K. J. & Kvisle, I. M. (2017). Behov for profesjonalisering. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 54 (6), 576.   2016 Høiseth, […]

Internasjonale tidsskrift

2019 Mulvale, G., Wilson, F., Jones, S., Green, J., Johansen, K., Arnold, I. og Kates, N. (2019). Integrating mental health peer support in clinical settings: […]

Roan – en perle i havgapet

  Tilbud 24/7 Den lille kystkommunen på Fosenhalvøya viser at små kommuner får til mye. Dialogmøtet med Roan kommune var et initiativ fra KBT for […]

Studietur til Wales og London

Bilde: Alle studieturdeltakerne med Jas Johal fra Reaching Out East i rutete skjorte i forkant.   KBT har siden sommeren 2016 deltatt i et samarbeid om […]