Erfaringskonsulenter i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid Trondheim kommune

Prosjektleder: Dagfinn Bjørgen

Prosjektmedarbeidere: Ingelin Anderssen, Marthe Siira og Ingvild M. Kvisle

Dette prosjektet er et samarbeid mellom KBT og Trondheim kommune. Hovedmålet for prosjektet er å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker, gjennom økt forståelse av kommunikasjon og hva som motiverer for recovery. Tre erfaringsmedarbeidere er blitt ansatt i KBT, og KBT har arbeidsgiveransvaret, mens deres respektive ledere i Trondheim kommune har det stedlige arbeidsgiveransvaret.

Erfaringsmedarbeiderne jobber med ulike ting. På recovery-team jobber erfaringsmedarbeider Marthe Siira med oppfølging av enkeltpersoner som mottar hjelp fra teamet. I tillegg prioriterer recovery-team å holde foredrag og informere andre om arbeidet de gjør, noe Marthe Siira deltar på. Den andre erfaringsmedarbeideren Ingelin Anderssen jobber i en kommunal boligen med oppfølging og kontakt med enkeltpersoner, enten det består i å ha samtaler, hjelpe til med praktiske gjøremål eller andre ting som beboerne ønsker. I tillegg deltar erfaringsmedarbeiderne på kontormøter, strategiarbeid og andre fellesopplegg for ansatte i KBT.

Vi har tett, løpende kontakt med Trondheim kommune og erfaringskonsulentenes nærmeste ledere for å tilpasse arbeidet og stillingene slik at man skal kunne få mest mulig ut av det, og slik at kommunen skal få brukt erfaringskonsulentene så bra som mulig.

(saken skal oppdateres)

About Silje Margrethe Jørgensen

Jeg jobber med kommunikasjon i KBT kompetanse. Blant annet jobber jeg med nettsider, innholdsproduksjon, sosiale medier og strategi.