Invitasjon: Recoverynettverk Midt-norge

Webinar 10.september 2020 klokken 10.00

Vi inviterer kommuner og spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge som har begynt å jobbe med recovery til dialog og faglig påfyll!

Flere og flere aktører ønsker å jobbe recoveryorientert, men møter på hinder på veien i implementeringen. Det er behov for å møte andre for å utveksle erfaringer, diskutere dilemmaer og få råd om gode arbeidsmåter til støtte og drahjelp. En vellykket samling i fjor tyder på at et nettverk som dette kan bidra til nettopp det! For å ta tak i det som er viktig blir innholdet i presentasjoner og gruppearbeid satt ut i fra problemstillinger som deltakerne melder inn på forhånd.

Vi oppfordrer ledere, ansatte, brukere, pårørende og brukerrepresentanter til å delta for å sammen utvikle recoverytilnærminger i psykisk helse- og rustjenester!

Tema

  • Hvordan var min tilnærming til recovery
  • Recoverygrupper, Video, Recovery in the Bin, Fallgruver
  • Fra offer til kriger, Gode brukerhistorier.
  • Experiences of Implementing a Recovery-Orientet Practice

Program

10.00-10.30Presentsasjon av Recoverynettverk
10.30-11.00Hvordan jeg gikk fra å være negativ til recovery, til at det ble en positiv
opplevelse som  fungerte godt for meg.
Michelle Eilertsen
11.00-11.15Gruppearbeid
11.15-11.30Pause
11.30-12.00Recovergruppe, VideoSvein Sørensen og Guro ulriksen
12.00-12.15Gruppearbeid
12.15-12.45Lunsj
12.45-13.15Fra offer til Kriger, gode brukerhistorierLinda Øye
13.15-13.30Gruppearbeid
13.30-13.45Pause
13.45-14.15Ansattes erfaringer med implementering av en recoveryorientert jobbstrukturAasa Kvia
14.15-14.30Gruppearbeid
14.30-14.45Oppsummering

Det vil være korte underholdningssekvenser i pausene laget av GLIMT Recoverysenter

Om arrangørene

KBT og Vårres brukerstyrte senter samarbeider med de øvrige regionale brukerstyrte sentrene om å bli Knutepunkt for recovery. Målet er å styrke erfaringskunnskap, bidra til utvikling av recovery i tjenester, og å gi brukere og pårørende mulighet for mestring.

KBT jobber med brukerstyrt evaluering, erfaringskonsulentopplæring og å skape arenaer for utvikling av recoverytilnærming i tjenester, bla. dialogmøter med kommuner.

Vårres brukerstyrte senter jobber med formidling av erfaringsbasert kunnskap, og lærings- og mestringskurs, selvhjelps- og mestringsgrupper for brukere og pårørende.

NAPHA sprer kunnskap og legger til rette for kunnskapsutveksling om recovery over hele landet. De har bla. utarbeidet fagheftene “Recoveryorienterte praksiser – en systematisk kunnskapssammenstilling” og “100 råd som fremmer recovery”.

Trondheim kommune har en satsing på utvikling av recoverytenkning. De har etablert et eget recoveryteam og fått et nytt mestringsteam innen enhet for psykisk helse og rus.

Har du noen spørsmål, ta kontakt med Stian.Pedersen@kbtmidt.no eller telefon 92092064