Erfaringskonsulentkurs 24. og 25. august i Trondheim

Arbeidsplassen, Team, Forretningsmøte

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT inviterer med dette til kurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge.

Tidspunkt: mandag 24. og tirsdag 25. august 2020. Kurset blir på Quality Hotel Augustin i Trondheim.

Vi tar for oss:

– Hva kan erfaringskonsulentrollen innebære?

– Hvordan bruke din egen erfaring?

– Erfaringer i Norge

– Integrasjon av nye roller i tjenester

Kurset er rettet mot de som planlegger å ansette eller har ansatt erfaringskonsulenter, og for erfaringskonsulenter som er ansatt i psykisk helse- og rustjenester.

Formålet med kurset er å bidra til å styrke erfaringskonsulentrollen. Kurset vil bestå av foredrag og gruppearbeid som bygger på praktiske eksempler og erfaringer. Prosessledelse blir ved Karl Johan Johansen, styreleder KBT.

Kursavgiften er kr 3400,- pr. person. Ved påmelding før 15. juni gir vi et avslag på 200,- per person. Kursavgiften inkluderer lunsj, pausemat begge dager, kursmateriell. Følg linken under for påmelding:

Har du behov for overnatting kan du kan selv bestille rom på Quality Hotel Augustin. Legg inn bookingnummer: 1017GR004956

Det er også mulighet for å bestille felles treretters middag på hotellet på mandag til kroner 495,-.

Link til påmelding


Foredragsholdere:

Bilde: Daglig leder i KBT Dagfinn Bjørgen.

Dagfinn Bjørgen. Daglig leder i KBT og leder av utviklingsprosjekter for erfaringskonsulenter innen ambulerende team og kommunale tjenester. Har erfaring med å være arbeidsgiver for erfaringskonsulenter. Har arbeidet med utredning av hvordan medarbeider med brukererfaring kan implementeres i Norge i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Årelang erfaring som tillitsvalgt i brukerorganisasjoner.

profileimage

Karl-Johan  Johansen

Karl Johan Johansen har vært med i KBT fra oppstart i 2006 og er i dag styreleder for kompetansesenteret. Har bakgrunn fra undervisning innen psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester. I det siste årene har Karl Johan vært prosjektleder på norsk side, i et samarbeidsprosjekt med canadiske partnere, “om sammenligning av rammebetingelser og politikk for erfaringskonsulenter”. Han er forøvrig også fagansvarlig for fagskoleutdanningen for erfaringskonsulenter, som er under etablering ved KBT.

https://www.kbtmidt.no/wp-content/uploads/2017/08/AstridWeber_3-388x220.jpg

Astrid Karine Weber. Ansatt som erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Psykisk helse- og rusklinikken fra 2008. Medforfatter av heftet «Brukeransettelser – Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter». Har lang erfaring fra psykisk helsefelt som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt i en brukerorganisasjon. Er prosessleder i «Bruker Spør Bruker». Utdannet sosionom.

Bilderesultater for Linda Garvik

Linda Garvik. Erfaringskonsulent og erfaringsformidler ansatt i Bergen kommune. Hennes levde erfaringskompetanse er fra psykoselidelse og hvordan mestre livet med denne krevende lidelse. I dag benytter hun egen erfaring som ressurs i møte med pasient/bruker/beboer og helsepersonell. Sårbarhet er blitt styrke.

Bilderesultater for Morten Brodahl

Morten Brodahl. Tidligere vært tilknyttet brukerorganisasjonen Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) før han ble erfaringskonsulent i 2010. Han er spesielt interessert i sammenhengen mellom avhengighet og psykososiale helseutfordringer. Han ønsker å være en pådriver for reel brukermedvirkning og til at recovery-perspektivet får enda mer innpass i ROP-feltet i Norge Brodahl er erfaringskonsulent og medforsker i NKROP..

Link til påmelding


Program

Dag 1: 24. august 2020

09:30Registrering og kaffe. 
10:00Åpning og avklaring av forventinger.Dagfinn Bjørgen, Daglig leder KBT.
 Hva viser forskningen om erfraringskonsulenter nasjonalt og internasjonalt.Dagfinn Bjørgen, Daglig leder KBT.
10:45Pause.
11:00Å være profesjonell.Astrid Weber, erfaringskonsulent UNN.
11:40Gruppearbeid: Å være profesjonell som erfaringskonsulent.
12:40Lunsj. 
13:00Å være erfaringskonsulent i praksis i kommune og foretak.Linda Garvik, Erfaringskonsulent og erfaringsformidler ansatt i Bergen kommun.
13:40Gruppearbeid: Å være erfaringskonsulent i praksis i kommune og foretak. 
14:10Pause.
14:25Selvmordsforebyging.Morten Brodhal, Erfaringskonsulent Nasjonal ROP-tjeneste.
15:05Grupperarbeid: Selvomrdsforebyging.
15:35Pause. 
15:50Stillingsbeskrivelse og forberedelse i tjenesten.Dagfinn Bjørgen, Daglig leder KBT
16:10Oppsummering og avslutning.Dagfinn Bjørgen, Daglig leder KBT
18:00Felles middag på hotellet.

Dag 2: 25. august 2020

08:30Oppsummering fra første dag. 
09:00Hvordan bruke din egen erfaring? Å dele erfaringer med intensjon.Astrid Weber, erfaringskonsulent UNN.
09:40Gruppearbeid: Hvordan bruke din egen erfaring ? Å dele erfaringer med intensjon. 
10:10Pause.
10:25Pasient og brukerrettigheterDagfinn Bjørgen, Daglig leder KBT
11:05Gruppearbeid: Pasient og brukerrettigheter
11:35Lunsj. 
12:30Integrasjon av nye roller i tjenesten.Karl-Johan Johansen, styreleder KBT, fagansvarlig fagskolen for erfaringskonsulenter.
13:05Gruppearbeid: Integrasjon av nye roller i tjenesten.
13:35Pause.
13:50Hvordan skape gode relasjoner, og håndtere lojalitet til pasienter og arbeidsgiver.Morten Brodhal, Erfaringskonsulent Nasjonal ROP-tjeneste.
14:30Gruppearbeid: Hvordan skape gode relasjoner, og håndtere lojalitet til pasienter og arbeidsgiver.
15:00Oppsummering og avslutning.Dagfinn Bjørgen, Daglig leder KBT.
15:30Hjemreise.

Link til påmelding