Erfaringskonsulentkurs 24. og 25. august i Trondheim, AVLYST

Arbeidsplassen, Team, Forretningsmøte

Erfraringskonsulentkurset høsten 2020 i Trondheim er avlyst.

Vi vil istedet sette opp et webinar med de samme tema. Det vil komme informasjon om hvordan et slikt kurs vil bli.

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT inviterer med dette til kurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge.

Tidspunkt: mandag 24. og tirsdag 25. august 2020.

Vi tar for oss:

– Hva kan erfaringskonsulentrollen innebære?

– Hvordan bruke din egen erfaring?

– Erfaringer i Norge

– Integrasjon av nye roller i tjenester

Kurset er rettet mot de som planlegger å ansette eller har ansatt erfaringskonsulenter, og for erfaringskonsulenter som er ansatt i psykisk helse- og rustjenester.

Formålet med kurset er å bidra til å styrke erfaringskonsulentrollen. Kurset vil bestå av foredrag og gruppearbeid som bygger på praktiske eksempler og erfaringer. Prosessledelse blir ved Karl Johan Johansen, styreleder KBT.

Kursavgiften er kr 3400,- pr. person. Ved påmelding før 15. juni gir vi et avslag på 200,- per person. Kursavgiften inkluderer lunsj, pausemat begge dager, kursmateriell. Følg linken under for påmelding:

Har du behov for overnatting kan du kan selv bestille rom på Quality Hotel Augustin. Legg inn bookingnummer: 1017GR004956

Det er også mulighet for å bestille felles treretters middag på hotellet på mandag til kroner 495,-.

Link til påmelding


Foredragsholdere:

Bilde: Daglig leder i KBT Dagfinn Bjørgen.

Dagfinn Bjørgen. Daglig leder i KBT og leder av utviklingsprosjekter for erfaringskonsulenter innen ambulerende team og kommunale tjenester. Har erfaring med å være arbeidsgiver for erfaringskonsulenter. Har arbeidet med utredning av hvordan medarbeider med brukererfaring kan implementeres i Norge i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Årelang erfaring som tillitsvalgt i brukerorganisasjoner.

profileimage

Karl-Johan  Johansen

Karl Johan Johansen har vært med i KBT fra oppstart i 2006 og er i dag styreleder for kompetansesenteret. Har bakgrunn fra undervisning innen psykisk helse og rus ved NTNU/HiST, og har gjennomført og deltatt i rekke evalueringsstudier av psykiske helsetjenester. I det siste årene har Karl Johan vært prosjektleder på norsk side, i et samarbeidsprosjekt med canadiske partnere, “om sammenligning av rammebetingelser og politikk for erfaringskonsulenter”. Han er forøvrig også fagansvarlig for fagskoleutdanningen for erfaringskonsulenter, som er under etablering ved KBT.

https://www.kbtmidt.no/wp-content/uploads/2017/08/AstridWeber_3-388x220.jpg

Astrid Karine Weber. Ansatt som erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Psykisk helse- og rusklinikken fra 2008. Medforfatter av heftet «Brukeransettelser – Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter». Har lang erfaring fra psykisk helsefelt som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt i en brukerorganisasjon. Er prosessleder i «Bruker Spør Bruker». Utdannet sosionom.

Bilderesultater for Linda Garvik

Linda Garvik. Erfaringskonsulent og erfaringsformidler ansatt i Bergen kommune. Hennes levde erfaringskompetanse er fra psykoselidelse og hvordan mestre livet med denne krevende lidelse. I dag benytter hun egen erfaring som ressurs i møte med pasient/bruker/beboer og helsepersonell. Sårbarhet er blitt styrke.

Bilderesultater for Morten Brodahl

Morten Brodahl. Tidligere vært tilknyttet brukerorganisasjonen Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) før han ble erfaringskonsulent i 2010. Han er spesielt interessert i sammenhengen mellom avhengighet og psykososiale helseutfordringer. Han ønsker å være en pådriver for reel brukermedvirkning og til at recovery-perspektivet får enda mer innpass i ROP-feltet i Norge Brodahl er erfaringskonsulent og medforsker i NKROP..

Link til påmelding


Program

Dag 1: 24. august 2020

09:30Registrering og kaffe. 
10:00Åpning og avklaring av forventinger.Dagfinn Bjørgen, Daglig leder KBT.
 Hva viser forskningen om erfraringskonsulenter nasjonalt og internasjonalt.Dagfinn Bjørgen, Daglig leder KBT.
10:45Pause.
11:00Å være profesjonell.Astrid Weber, erfaringskonsulent UNN.
11:40Gruppearbeid: Å være profesjonell som erfaringskonsulent.
12:40Lunsj. 
13:00Å være erfaringskonsulent i praksis i kommune og foretak.Linda Garvik, Erfaringskonsulent og erfaringsformidler ansatt i Bergen kommun.
13:40Gruppearbeid: Å være erfaringskonsulent i praksis i kommune og foretak. 
14:10Pause.
14:25Selvmordsforebyging.Morten Brodhal, Erfaringskonsulent Nasjonal ROP-tjeneste.
15:05Grupperarbeid: Selvomrdsforebyging.
15:35Pause. 
15:50Stillingsbeskrivelse og forberedelse i tjenesten.Dagfinn Bjørgen, Daglig leder KBT
16:10Oppsummering og avslutning.Dagfinn Bjørgen, Daglig leder KBT
18:00Felles middag på hotellet.

Dag 2: 25. august 2020

08:30Oppsummering fra første dag. 
09:00Hvordan bruke din egen erfaring? Å dele erfaringer med intensjon.Astrid Weber, erfaringskonsulent UNN.
09:40Gruppearbeid: Hvordan bruke din egen erfaring ? Å dele erfaringer med intensjon. 
10:10Pause.
10:25Pasient og brukerrettigheterDagfinn Bjørgen, Daglig leder KBT
11:05Gruppearbeid: Pasient og brukerrettigheter
11:35Lunsj. 
12:30Integrasjon av nye roller i tjenesten.Karl-Johan Johansen, styreleder KBT, fagansvarlig fagskolen for erfaringskonsulenter.
13:05Gruppearbeid: Integrasjon av nye roller i tjenesten.
13:35Pause.
13:50Hvordan skape gode relasjoner, og håndtere lojalitet til pasienter og arbeidsgiver.Morten Brodhal, Erfaringskonsulent Nasjonal ROP-tjeneste.
14:30Gruppearbeid: Hvordan skape gode relasjoner, og håndtere lojalitet til pasienter og arbeidsgiver.
15:00Oppsummering og avslutning.Dagfinn Bjørgen, Daglig leder KBT.
15:30Hjemreise.

Link til påmelding