Selvstyrkingskurs

Selvstyrkingskurset er for alle som trenger verktøy for å hevde deg selv mer, og for å fungere bedre i relasjoner, og livet generelt.

  • Har du dårlig selvtillit?
  • Er det utfordrende for deg å hevde deg?
  • Har du vanskelig for å “ta tak” i livet?
 • Trenger du å bli bedre til å snakke for deg?

Da kan selvstyrkingskurs være noe for deg!

Det kan gi deg

  • Økt selvtillit og bedre selvbilde
  • Evne til å sette grenser på en god måte
  • Mer bevissthet om dine egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter
  • Økt bevissthet om kraft til å ta ansvar for eget liv
  • Mer spontanitet og initiativ
 • Metoder for å ta tilbake makt og kontroll over egen hverdag

Dette kurset er en del av Verktøykassa for brukermedvirkning, som er utviklet gjennom en årrekke av fagfolk og brukere på Sagatun brukerstyrte senter.

Målgruppe

Personer med psykisk helse- og/eller rusutfordringer, og personer med erfaring med bruk av helsetjenester.

Kurset kan holdes for eksempel for et lokallag i en brukerorganisasjon, eller for brukere og helsepersonell i en tjeneste sammen.

Innhold

Selvstyrkingskurset gir en innføring i temaene empowerment, kommunikasjon og brukermedvirkning på individ- og systemnivå, og består av øvelser som har til hensikt å gi bedre selvtillit, spontanitet, grensesetting og kommunikasjon.

Målet med kurset er å lære verktøy som:

  • Styrker enkeltindividet slik at man blir mer bevisst sine rettigheter og plikter.
  • Kan brukes for å få tilbake mestringsfølelsen.
  • Kan øke spontaniteten, slik at man blir aktiv deltagende i eget liv.
  • Kan bidra til at man tar kontroll over eget liv.
  • Gir økt selvinnsikt, slik at man kan sette grenser for seg selv, og i forhold til andre.
 • Respektere andres grenser.

Læringsutbytte

Du vil etter endt kurs ha lært arbeidsmetoder og verktøy du kan bruke for å styrke deg selv, som kan være til hjelp i egen recoveryprosess.

Det anbefales å være mest mulig aktiv i øvelsene for å få mest mulig ut av kurset.

Organisering

Kurset går over to samlinger à to dager med 14 dagers mellomrom, men kan også tilpasses etter ønske.

Det er lagt opp til teoretisk innføring i temaene fra kursledere, og en rekke øvelser der du som deltager er aktivt med. Det er lagt vekt på erfaringsutveksling og refleksjon i grupper.

Kurset drives i samarbeid med Sagatun brukerstyrt senter.

Forhåndskunnskaper

Det kreves ingen forhåndskunnskaper.

Kursledere

Nina Vesterdal

Ragna Vorkinslien

Eirin Yvonne Eriksen

Kursbevis

Du vil motta et kursbevis.

Du vil også få utdelt et ressurshefte, som inneholder en innføring i temaene kurset tar for seg.

Kursavgift

Kurset er gratis.

Neste kurs

Det er ikke satt opp noe nytt kurs.