Kurs

 

Kurs for brukere, pårørende, tjenestetilbydere, erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter:

Disse kursene bidrar til å styrke brukere, pårørende, helsepersonell, erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter til å yte best mulig i et brukerperspektiv.

Brukermedvirkning i forskning – Bruker-Elf

  • Grunnleggende metode for deg som vil lære om brukermedvirkning i forskningsprosjekter (personer med erfaring som pasient eller pårørende i bruk av offentlige tjenester)

Erfaringskonsulent – erfaring som profesjon

  • Vil du vite hva en erfaringsmedarbeider gjør, og hvordan det kan gjøre tjenesten bedre? Dette kurset gir forståelse av hvordan dette kan gjøres på en god måte.

Prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB)

  • Her kan du som er bruker av helse og sosialtjenester lære en intervjumetodikk for å få fram andre brukeres opplevelse av tilbudet.

Kurs for alle som vil ha bedre livskvalitet

Dette er kurs som tar sikte på å styrke deg for å bli bedre i stand til å håndtere livets utfordringer på en god måte.

Selvstyrkingskurs

  • For deg som vil få bedre selvtillit og lære verktøy for å ta tak i livet