Kurs

 

Kurs for brukere, pårørende, tjenestetilbydere, erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter:

Disse kursene bidrar til å styrke brukere, pårørende, helsepersonell, erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter til å yte best mulig i et brukerperspektiv.

Brukermedvirkning i forskning – Bruker-Elf

Grunnleggende metode for deg som vil lære om brukermedvirkning i forskningsprosjekter (personer med erfaring som pasient eller pårørende i bruk av offentlige tjenester)

Erfaringskonsulent – erfaring som profesjon

Vil du vite hva en erfaringsmedarbeider gjør, og hvordan det kan gjøre tjenesten bedre? Dette kurset gir forståelse av hvordan dette kan gjøres på en god måte.

Prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB)

Her kan du som er bruker av helse og sosialtjenester lære en intervjumetodikk for å få fram andre brukeres opplevelse av tilbudet.

Kurs for alle som vil ha bedre livskvalitet

Dette er kurs som tar sikte på å styrke deg for å bli bedre i stand til å håndtere livets utfordringer på en god måte.

Selvstyrkingskurs

For deg som vil få bedre selvtillit og lære verktøy for å ta tak i livet