Kurs

På KBT holder vi kurs for brukere, pårørende, tjenestetilbydere, erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter.

Disse kursene bidrar til å styrke brukere, pårørende, helsepersonell, erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter til å yte best mulig i et brukerperspektiv. 

 

Brukermedvirkning i forskning 

Grunnleggende metode for deg som vil lære om brukermedvirkning i forskningsprosjekter (personer med erfaring som pasient eller pårørende i bruk av offentlige tjenester).

Erfaringskonsulent – erfaring som profesjon

Vil du vite hva en erfaringsmedarbeider gjør, og hvordan det kan gjøre tjenesten bedre? Dette kurset gir forståelse av hvordan dette kan gjøres på en god måte.

Prosessleder i Bruker Spør Bruker (BSB)

Her kan du som er bruker av helse og sosialtjenester lære en intervjumetodikk for å få fram andre brukeres opplevelse av tilbudet.

 

 

Glimt Recoverysenter på Heimdal tilbyr flere aktiviteter for deg som vil utvikle deg og oppdage nye ferdigheter

  • Musikkproduksjon
  • Kurs i selvledelse
  • Musikkverksted
  • Kunstterapi, mindfulness og kreative uttrykk