Erfaringskonsulent – erfaring som profesjon

En erfaringskonsulent er en person som jobber  i helsetjeneste på bakgrunn av sin egenerfaring som bruker av tjenesten. Mange erfaringskonsulenter jobber med oppfølging av brukere, mens andre er rådgivere på forskjellige nivå i tjenesten.

Enten du er arbeidsgiver eller selv skal fylle rollen som erfaringskonsulent, så vil du møte spørsmål om hvilket innhold denne relativt nye yrkestittelen skal ha. Dette kurset gir innsikt i akkurat dette!

Målgruppe

Arbeidsgivere som har ansatt, eller ønsker å ansette, erfaringskonsulenter

Personer som er ansatt/engasjert som erfaringskonsulenter

Kollegaer til og ledere for erfaringskonsulenter

Personer som ønsker å bli erfaringskonsulent

Innhold

Noen av temaene vi tar for oss er hvordan å være profesjonell som erfaringskonsulent, og hvordan utgjøre en forskjell i sitt arbeid. Vi ser nærmere på hvordan arbeidsgivere kan legge til rette for erfaringskonsulenter. Kurset vil baseres på norske og internasjonale erfaringer, men også erfaringene til kursdeltakerne gjennom dialog og gruppearbeid.

Astrid Weber og Morten Brodahl, som jobber som erfaringskonsulenter, kommer for å fortelle om deres erfaringer med profesjonalitet og taushetsplikt, og grensegangene mellom lojalitetsplikten, ytringsfrihet og taushetsplikt. Person- og brukerombudet ved Fylkesmannsembetet kommer for å lære oss om plikter og rettigheter knyttet til det å være helsepersonell. I tillegg kommer andre aktører med relevant praksiserfaring som vil lære oss om refleksjon om praksis og erfaringskonsulenters rolle og oppgaver. KBTs Dagfinn Bjørgen og Juni Raak Høiseth forteller om norske og internasjonale strømninger på erfaringskonsulentfeltet, mens Karl Johan Johansen innleder om veiledning.

Læringsutbytte

Kurset vil gi deg en innføring i relevante emner for en erfaringskonsulent – plikter, rettigheter, profesjonalitet, lojalitet, veiledning, rolleforståelser og oppgaver.

Du vil lære om historien til erfaringskonsulentrollen.

Du vil få mulighet til å bygge nettverk med andre erfaringskonsulenter og andre aktører på feltet.

Organisering

Kurset går over to hele dager.

Kurset består av innledninger og foredrag fra personer på feltet. Det blir også satt av mye tid til gruppearbeid og pauser, slik at kursdeltakerne får mulighet til å bygge nettverk med hverandre.

Kurset blir arrangert årlig hver høst i Trondheim. Kurset kan på forespørsel arrangeres for større eller mindre grupper, kommuner, organisasjoner, helseforetak eller andre.

Forhåndskunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper. Det anbefales at du har noe kjennskap til erfaringskonsulentrollen fra før av.

Kursledere

Kurset består av foredrag fra følgende:

Astrid Weber, erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Morten Brodahl, erfaringskonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Person- og brukerombudet ved Fylkesmannsembetet

Dagfinn Bjørgen, daglig leder KBT

Karl Johan Johansen, prosjektutvikler KBT

Kursbevis og -materiell

Alle deltakere på kurset vil motta et kursbevis.

Alle kursdeltakere får utdelt deltakerliste og program. Presentasjoner fra foredragsholder blir sendt ut etter endt kurs.

Neste kurs

24-25. august 2020

Hvor

Kurset avholdes forskjellige steder i landet.

Neste kurs blir på Quality Hotel AugustinTrondheim

Kontakt/påmelding

Påmelding kommer
Hvis du vil ha beskjed når neste kurs starter, meld deg på vårt nyhetsbrev (sendes ut rundt hver andre måned)!
For spørsmål om kurset, ta kontakt med Stian Pedersen,eller 73 84 23 75.