Brukermedvirkning i forskning – Bruker-Elf

Har du erfaring som bruker av offentlige helsetjenester? Jobber du som erfaringskonsulent?

Da har du kunnskap og bakgrunn som kan bli nyttig i forskningsprosjekter .

Helse- og omsorgsdepartement har lagt føringer om at det skal være brukerrepresentanter med i alle forskningsprosjekter som helseforetakene er involvert i. Hensikten med dette kurset er å gi en innføring som gir innblikk i hva det betyr å bidra i forskning, og å forberede deg til en slik rolle. 

Hvis du synes dette kunne være spennende så les videre.

Målgruppe

Personer med brukererfaring

Brukerrepresentanter som er nysgjerrige på hva medisinsk forskning og helseforskning er

Personer som vurderer å kvalifisere seg til å delta som brukerrepresentanter i forskningsprosjekter.

Innhold

Kurset vil gi deg en grunnleggende innføring i forskning på helsefeltet, og en opplæring i prosessen i et forskningsprosjekt. Videre er det ekstra fokus på brukerperspektivet og hvordan man best mulig kan gi brukererfaringer nytteverdi i forskning.

Temaer som vil bli gjennomgått:

  • Hva er god kunnskap innen psykisk helse?
  • Hvilke krav bør man stille til forskning? Hva kan være feilkilder i forskning (bias)?
  • Hva er gode forskningsspørsmål? Hvordan leser og vurderer man forskningsartikler?
  • Hva er en forskningsprotokoll?
  • Hvor kan du finne gode artikler?
  • Hvordan kan brukererfaringer bidra til kvalitet i forskning?
  • Hvordan fremmer man brukererfaringer i forskning og evaluering?

Læringsutbytte

Etter endt kurs vil du sitte igjen med grunnleggende kunnskap om forskning på helsefeltet, og økt kunnskap om brukerinvolvering i forskning.

Kurset er en del av en strategi for kvalifisering av brukerrepresentanter i forskning, og vil gjøre deg bedre rustet til å delta i forskningsprosjekter som representant for brukerperspektivet.

Organisering

Kurset består av fire-timers samlinger en gang per uke, til sammen fire samlinger.

Undervisningen er dialogbasert. Opplegget består av deler med forelesning fra forskere ved NTNU/AFFU og seniorrådgiver ved KBT, og deler med aktiv deltagelse i gruppa gjennom dialog og refleksjon. Til andre kursdag lager alle kursdeltakerne en kort beskrivelse av et aktuelt forskningsprosjekt de kunne tenke seg å gå videre med. Kursdeltakerne blir oppfordret til å legge fram beskrivelsen gjennom et ti-minutters uformelt innlegg.

NTNU/AFFU står for to kursdager om forskning, mens KBT bidrar med erfaringer fra arbeid med å fremme brukererfaringer i forskning tredje kursdag. Fjerde kursdag er en samling for å evaluere kurset.

Forhåndskunnskaper

Det stilles ingen krav til forhåndskunnskaper for å delta.

Kursledere

Kurset gjennomføres av kursledere fra KBT og AFFU/NTNU.

AFFUs kursledere er Cuneyt Guzey og Einar Vedul-Kjelsås, forskere ved AFFU/NTNU.

KBTs kursledere Heidi Westerlund og Karl Johan Johansen, som begge har lang erfaring med forskning og brukerinvolvering i forskning.

Kursbevis og -materiell

Du vil motta et kursbevis.

Kursavgift

Når

Hvor

Kontakt/påmelding

Karl-Johan Johansen

E-post: kjojohan@gmail.com