Todagerskurs: Erfaringskonsulent – erfaring som profesjon, september 2018

Dette er et kurs som vil være nyttig blant annet for arbeidsgivere som har engasjert erfaringskonsulent eller planlegger å etablere erfaringskonsulentstilling.

Det er også for erfaringskonsulenter i tjenestene, eller for deg som ønsker å bli erfaringskonsulent eller er interessert i denne spennende nye stillingstypen.

Kurs om erfaringskonsulentenes rolle avholdes 26. og 27. september i Trondheim.

Ulike spørsmål blir drøftet, som for eksempel:

  • Hvilke krav stilles det til arbeidsgiver og medarbeidere som ansettes som erfaringskonsulenter?
  • Hva er mulighetene og hva er utfordringene?
  • Hvordan kan vi finne rollene som styrker tilbudet til brukerne?
  • Kurset legges opp med dialog og workshopøkter.

Kurset er nå fullt! (Neste kurs er i Tromsø 11. og 12. april)

Program for erfaringskonsulent – erfaring som profesjon

Sted:  Trondheim

Dag 1  26 september

10:30               Registrering og kaffe

11:00               Åpning og avklaring av forventninger

Hva viser forskningen om erfaringskonsulenter nasjonalt og internasjonalt v/ Dagfinn Bjørgen, KBT

11:45               Pause

12:00               Erfaringskonsulent i kommunen- erfaringer fra praksis  v/ Linda Garvik.

12:30               Gruppearbeid

13:00              Lunsj

13:45               Å være profesjonell v/ Astrid Weber, erfaringskonsulent

14:15               Pause

14:30               Gruppearbeid: Å være profesjonell som erfaringskonsulent

15:15              Oppsummering og avslutning

18:00               Felles middag på hotellet

Dag 2  27 september

09:00               Erfaringer fra arbeidsgiver – erfaringskonsulent i kommunal virksomhet. v/ Eva Mari Sæther, Trondheim kommune

09:45               Stillingsbeskrivelser og forberedelse i tjenesten.  v/ Dagfinn Bjørgen, KBT

10:00               Pause

10:15               Gruppearbeid

10:45                Hvordan skape gode relasjoner, og håndtere lojalitet til pasienter og arbeidsgiver?  v/ Morten Brodahl, erfaringskonsulent

11:15               Pause

11:30               Gruppearbeid

12:00               Eksempel fra tjenesten

12:30               Lunsj

13:15               Hvordan bruke din egenerfaring? Å dele erfaringer med intensjon v/ Astrid Weber, erfaringskonsulent

13:45               Gruppearbeid : Et praktisk eksempel

14:30               Pause

14:45               Hvordan støtte erfaringskonsulenten v/ Marius Pettersen, erfaringskonsulent

15:15               Gruppearbeid

15:45               Oppsummering og avslutning

Presentasjon av noen av Innlederne:

Linda Garvik

Engasjert erfaringsformidler. Linda har erfaring fra å jobbe som erfaringskonsulent ved DPS, miljøarbeider i Bergen kommune, Tverrfaglig Forum, i tillegg til at hun sitter som representant i erfaringspanelet i Bergen. Har deltatt ved MB Programmet i 2013. Hun har gitt flere intervjuer som eksempel i NAPHA.

Astrid Karine Weber

Medforfatter av heftet «Brukeransettelser – Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter«. Har lang erfaring fra psykisk helsefelt som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt i en brukerorganisasjon. Ansatt som erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Psykisk helse- og rusklinikken fra 2008. Er prosessleder i «Bruker Spør Bruker». Utdannet sosionom.

Morten Brodahl

Har lang brukererfaring fra psykisk helse- og rusfeltet. Han er ansatt som erfaringskonsulent i Sagatun brukerstyrt senter og Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser (ROP) fra 2014.

Dagfinn Bjørgen

Daglig leder ved KBT. Har lang erfaring fra Bruker Spør Bruker -evalueringer og prosjekter med formål tjenesteutvikling. Flere ulike forsknings- og evalueringsprosjekter med fokus blant annet på praksis- og holdningsutvikling ved bruk av erfaringskonsulenter. Har arbeidet med kurs, likemannsarbeid og har bred erfaring fra organisasjonsarbeid i frivillig sektor.

Sted
Thon Hotel Prinsen, Kongens Gate 30.
Kursavgift
Fullpris:
Påmelding før 29. august: 2600,-
Påmelding etter 29. august 3000,-
For erfaringskonsulenter:
Påmelding før 29. august: 1600,-
Påmelding etter 29. august 2000,-
(påmelding etter 29. august er bindende).
Kursavgiften inkluderer 
Lunsj begge dager, kursmateriell, og en felles middag.
Overnatting må besørges selv.
For spørsmål om kurset, ta kontakt med Anders Asphaug på anders.asphaug@kbtmidt.no eller 412 00 552.