Gjennomførte prosjekter

Bilde: Annika Alexandersen og Astrid Weber

Denne siden inneholder en kronologisk oversikt over gjennomførte prosjekter, enten i regi av KBT eller med KBTs ansatte som prosjektmedarbeidere. Klikk på overskriften/bildet til det enkelte prosjektet for å lese mer.

Hvert prosjekt har emneknagger for både samarbeidspartnere og oppdragsgivere i prosjektet, temaer, metode og lignende nederst på siden. Klikk på emneknaggen for å finne flere prosjekter/saker på nettsiden med samme tema.

Se Bruker Spør Bruker for mer informasjon om Bruker Spør Bruker-metoden. Mer informasjon finnes også under pågående prosjekter.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.