Bruker Spør Bruker-evaluering – Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE)

Bilde: Ingvild Sellereite og Terje Stølan

I 2016 innledet Stiftelsen Ett skritt videre (FIRE) et samarbeid med KBT for å gjennomføre en medlemsundersøkelse for tilbudet ved hjelp av Bruker Spør Bruker-metoden. Funnene fra undersøkelsen tyder på at FIRE’s tilbud knyttet til fysisk aktivitet og bistand i frivillig sektor, representerer et viktig supplement til det ordinære hjelpeapparatet for personer som vil et skritt videre.

I undersøkelsen beskrives FIRE som «Et fritidstilbud med trygge rammer». Funnene viser også at:

  • FIRE Stiftelsen gir et bredt tilbud av fysisk aktivitet for sine medlemmer, hvor de fleste finner noe som interesserer.
  • Hovedsaklig forholder medlemmene seg til FIRE og hjelpetilbudet der, fordi det er frivillig, etter behov og etter hva den enkelte etterspør.
  • Personlige effekter i form av bedret fysisk form, selvtillit og nye ferdigheter.
  • Det er det rusfrie alternativet FIRE representerer som er viktig for mange.

Forfattere

Heidi Westerlund
Ingvild M. Kvisle

Rapport

Bruker Spør Bruker, Stiftelsen Ett skritt videre (2017)

About Anne B. Plathe

Jobber som prosjektmedarbeider i KBT med bl.a. Canada-Norge prosjektet, Bruker Spør Bruker, nettside og sosiale medier.