Anne B. Plathe

Image: Anne Ruth Benschop

Om meg

Anne Benschop Plathe,  27 år, prosjektmedarbeider i KBT.

Arbeider med

Jobber som prosjektmedarbeider i KBT etter å ha vært ute av arbeidslivet over lengre tid. Jeg jobber bl.a. med KBTs nettside og sosiale medier, som prosjektmedarbeider i prosjekter som omhandler tvang, i prosjektet “Canada-Norge – Operasjonalisering av erfaringsdrevet innovasjon gjennom integrasjon av erfaringskonsulenter i helsevesenet”, samt koordinering av dialogmøter.

Erfaringsbakgrunn

Selv om jeg har vært ute av arbeidslivet har det alltid vært viktig for meg å ha noe å jobbe med, og mye av dette har vært frivilligarbeid. Fra 2011-2014 jobbet jeg i Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser. Siden 2015 har jeg jobbet som frivillig i ROS- Rådgivning om spiseforstyrrelser, hvor jeg bl.a. leder pårørendegrupper, har rådgivningssamtaler og holder foredrag.

Ønsker å bidra med

Etter jeg fikk være med i pilotprosjektet «Min stemme teller» i slutten av 2014, har interessen for arbeidet økt. Jeg opplever det er givende å kunne hjelpe mennesker med mine egne erfaringer, og synes det er spennende å høre hvordan andre opplever de forskjellige helsetjenester- samt hvordan man som bruker kan være med å forbedre disse.

Prosjektportefølje

Min stemme teller – Evaluering av barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk St. Olavs Hospital

About Anne B. Plathe

Jobber som prosjektmedarbeider i KBT med bl.a. Canada-Norge prosjektet, Bruker Spør Bruker, nettside og sosiale medier.