Christina Kildal

Bilde: Ny ansatt, Christina Kildal

Om meg

Jeg er 23 år, født og bosatt i Trondheim med samboer. Den hardeste musikken kommer nok fra mitt hjørne av kontoret og den er viktig for meg. Ellers er jeg glad i å slappe av og være ute i naturen. I tillegg til å jobbe i KBT, jobber jeg også som kokk på Ramp pub og spiseri.

Arbeider med

Jeg jobber hovedsakelig med brukermedvirkning for barn og unge gjennom blant annet prosjektet ”Min stemme teller”, Bruker Spør Bruker-evalueringer med blant annet analysearbeid og rapportskriving, og publisering på KBTs nettsider.

Erfaringsbakgrunn

Min arbeidserfaring er hovedsakelig fra flere år i restaurantbransjen, og jeg tok fagbrev i kokkefaget i 2016. Etter det tok jeg påbygg for generell studiekompetanse.

Jeg har erfaring med psykiske utfordringer og har tidligere vært bruker av spesialisthelsetjenesten for barn/unge og for voksne. Min egenerfaring gjorde at jeg fikk større interesse for psyken og for hvordan vi arbeider med den. Derfor var jeg med i Forandringsfabrikken i noen år der jeg deltok på møter og formidling med/for politikere, helsepersonell og studenter. I slutten av 2014 ble jeg prosjektmedarbeider i KBTs pilotprosjekt ”Min stemme teller” der jeg var med på evaluering av BUP St. Olavs hospital.  På bakgrunn av dette ble jeg ansatt som prosjektmedarbeider hos KBT høsten 2017.

Ønsker å bidra med

Jeg tenker at for å finne ut hvor skoen trykker, så må vi spørre den som har foten i skoen. Jeg ønsker å bidra til at bruker og system samarbeider, og at hjelpetjenestene styres av folket sine behov. Jeg er opptatt av at barn og unges mening blir tatt på alvor. Ellers har jeg blitt interessert i dette med recovery og empowerment; vi må unngå sykeliggjøring og heller fokusere på å styrke og ta i bruk ressursene vi alle sitter inne med.

Prosjektportefølje

Kildal, C., Høiseth, J. R., Letrud, P., Håverstein, Bjørgen, D. & Benschop, A. R. (2018). Min Stemme Teller – Bruker Spør Bruker-evaluering av barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Levanger (KBT-rapport nr. 3/2018). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Bjørgen, D., Alexandersen, A., Kildal, C., Kvisle, I. M. & Benschop, A. R. (2018). Frisk uten medikamenter? -En sammenstilling og vurdering av de medikamentfrie behandlingstilbudene i psykisk helsevern (KBT-rapport nr. 1/2018). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Kildal, C., Bjørgen, D. & Kvisle, I. M. (2017.) Bruker Spør Bruker-evaluering – Sagatun brukerstyrt senter (KBT-rapport nr. 3/2017). Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

Høiseth, J. R., Kvisle, I. M., Kildal, C., Bjørgen, D. & Benschop, A. R. (2015). Min Stemme Teller – Evaluering av barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital. Trondheim: KBT – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.