Styret

Bilde: Karl Johan Johansen

Karl Johan Johansen, styreleder.

Bilde: Gustav Gundersen

Gustav Gundersen, nestleder, Mental Helse Trøndelag.

Vara: Aud Irene Thoresen.

Bilde: Katie Iren Wikstrøm

Katie Iren Wikstrøm, styremedlem.

Bilde: Eva Andersson

Eva Andersson, styremedlem, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) Trøndelag.

Hans Henrik Nørholm, styremedlem, Mental Helse Trøndelag.

Johannes Foss Sigurdson, styremedlem

Image: Ingvild M. Kvisle

Ingvild M. Kvisle, ansattes representant.

Vara: Juni Raak Høiseth.

Asbjørn Larsen, styremedlem, RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon