Ressurspersoner

Bilde: Fra venstre: Liva Elvira Myrvold Nynes, Christina Kildal, Ellinor Elvrum Evensen og Johanne Bakken Moe.

Prosjektgruppa i Min stemme teller

Bilde: Fra venstre: Liva Elvira Myrvold Nynes, Christina Kildal, Ellinor Elvrum Evensen og Johanne Bakken Moe.

Bilde: Prosjektgruppa: Liva Elvira Myrvold Nynes, Christina Kildal, Ellinor Elvrum Evensen og Johanne Bakken Moe.

I forbindelse med prosjektet Min Stemme Teller har KBT tilknyttet seg fire unge voksne som alle har egenerfaring med bruk av psykisk helsetjenester; Johanne Bakken Moe, Liva Elvira Myrvold Nynes, Ellinor Elvrum Evensen og Christina Kildal. I tillegg til planlegging og gjennomføring av dette prosjektet, fungerer ungdommene som ressurspersoner og rådgivere for KBT i spørsmål som angår barn og unge.

Kursholdere i Verktøykassa

Bilde: Nina Vesterdal og Ragna Vorkinnslien, kursholdere i Verktøykassa. I midten tidligere kursutvikler Anders B. Asphaug.

Bilde: Kursholdere i Verktøykassa Ragna Vorkinnslien og Eirin Yvonne Eriksen.
Bilde: Kursholdere i Verktøykassa Ragna Vorkinnslien og Eirin Yvonne Eriksen.

Ragna Vorkinnslien, Nina Vesterdal og Eirin Yvonne Eriksen er våre kursholdere i Prosesslederkurs. De leder selvstyrkingskurs og andre kurs innenfor Verktøykassa.

Britt Inger Johansen

Bilde: Britt Inger Johansen
Bilde: Britt Inger Johansen.

Britt-Inger Johansen har en lang karriere som frivillig. I KBT bidrar hun i henhold til avtale med gjennomføring av prosjekter.

Britt-Inger er utdannet Cand.polit. med hovedfag (mastergrad) i samfunnsplanlegging fra Universitetet i Tromsø. Hun har tidligere vært ansatt i NAV, hvor hun var ansvarlig for mennesker med psykisk helseutfordringer. Britt Inger har i vel 20 år arbeidet som selvstendig næringsdrivende med evalueringsprosjekter, bl.a. på prosjekter innen psykisk helse. Hun har også lang erfaring som pårørende.

Trond Eirik Plathe

Bilde: Trond Eirik Plathe
Bilde: Trond Eirik Plathe.

Trond Eirik Plathe er vår eminente ressursperson på webdesign og vedlikehold av våre WordPress-sider. Hvis ikke koden koder seg, knappene streiker, eller Anne og Ingvild fjerner alt innhold på nettsiden, trår Trond til.

Michelle Bradley Eilertsen

Bilde: Michelle Bradley Eilertsen.

Michelle Bradley Eilertsen har vært tilknyttet KBT i flere år gjennom brukerpanelet i samarbeidsprosjektet med Melhus kommune. Nå har er hun videre involvert som ressursperson i arbeidet med recovery, og sitter blant annet i arbeidsgruppen for Recoverynettverk i Midt-Norge.

About Anne B. Plathe

Jobber som prosjektmedarbeider i KBT med bl.a. Canada-Norge prosjektet, Bruker Spør Bruker, nettside og sosiale medier.