Vellykket erfaringskonsulentkurs

Image: Juni Raak Høiseth
  1. og 13. desember var erfaringskonsulenter og fagpersoner fra Oslo, Rogaland, Oppland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag samlet for kurs om erfaringskonsulentens funksjon og rolle.

 

Dette var første initiativ fra KBT Midt-Norge til å skape et miljø og kontakt mellom erfaringskonsulenter i Midt-Norge spesielt. Sentralt den første dagen var formidling av erfaringer fra prosjektet «Praksis- og holdningsutvikling gjennom erfaringskonsulent i ambulante team», og innleggene «Bakgrunnen for erfaringskonsulent som virkemiddel» og «Rollen som erfaringskonsulent og tjenesteutøver», som Juni Raak Høiseth presenterte.

 

Med erfaringsbrillene på

Gruppearbeidet på dag en omhandlet spørsmål som «hva kan erfaringskonsulenten bidra med?», «Hva skal til for å endre praksis?» og «hvordan reflekterer vi om praksis?». Dette ga ivrige diskusjoner, og det var mange som hadde positive forventninger til at erfaringskonsulenter skaper holdningsendringer gjennom forståelse av andre innfallsvinkler og perspektiver. En annen viktig forventning var at erfaringskonsulenter kan bidra til at

brukerens stemme blir ivaretatt på en bedre måte, ved å holde «erfaringsbrillene» på i møte med brukere og fagfolk. Erfaringskonsulenter bidrar til relasjonsbygging og brobygging, og gir håp om at det går an å komme seg videre. Det ble påpekt at vi snart er inne i et paradigmeskifte for psykisk helse – vi beveger oss mot å være mer opptatt av funksjonsnivå enn diagnose, og erfaringskonsulenter kan bidra til denne utviklingen.

Astrid Weber holder innlegget «Å være profesjonell som erfaringskonsulent» – basert på hennes mangeårige virke som erfaringskonsulent

 

Finne svarene sammen

Astrid Weber snakket om rollen erfaringskonsulenter har på systemnivå, og hva det vil si å være profesjonell som erfaringskonsulent, med utgangspunkt i hennes egen praksis som erfaringskonsulent.

Recovery var også tema på samlingen. Dagfinn Bjørgen gjennomgikk Patricia Deegans recoverymodell. Recovery handler om retten til valg; fravær av valgmuligheter kan bidra til lært hjelpeløshet. Det ble fokusert på at man skal støtte brukerne i å ta egne avgjørelser, men man kan finne svarene sammen. Man må gi begge parter den samme kunnskapen, da det synes at kunnskapen fagfolk sitter på altfor sjeldent blir formidlet til brukerne.

Dagfinn Bjørgen forteller om recovery.

 

Veiledning

Siste temaet var «Veiledningsteori og former for deling av erfaring», med Astrid ved Karl Johan Johansen. Johansen poengterte at det kan lønne seg å få veiledning fra andre enn nærmeste leder, og at man som erfaringskonsulent kan havne i situasjoner som er etisk utfordrende. Dette må man få rom til å reflektere over.

Astrid fremhevet nytten av kollegaveiledning, og at man reflekterer over spørsmål som «hva gjør jobben med meg?» og «hvem er jeg i jobben?». Hun mener det er viktig å være med i etiske refleksjoner på sin arbeidsplass, og luftet forslag om veiledning fra brukerorganisasjonene og strategisk veiledning. Hun la også vekt på å finne egne styrker og begrensninger i jobben, noe som kan være svært viktig i en såpass ny rolle som erfaringskonsulentrollen er.

 

Ressurser om erfaringskonsulenter:

Håndbok for erfaringskonsulenter: http://www.erfaringskompetanse.no/handbok-for-erfaringskonsulenter/

Opplæring og veiledningsbehov hos erfaringskonsulenter: http://www.erfaringskompetanse.no/?s=oppl%C3%A6ring+og+veiledningsbehov

Resultater fra erfaringskonsulentundersøkelsen: http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/resultatet-av-erfaringskonsulentundersokelsen/

 

Tekst og foto: Ingvild M. Kvisle

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.