Fagakademi ved Sommerstua

Fra venstre: daglig leder i KBT Midt-Norge, Dagfinn Bjørgen og erfaringskonsulent ved Sommerstua treffsted, Liv Randi Fandrem.

Sommerstua treffsted i Trondheim kommune arrangerer fagakademi en gang i halvåret. På tirsdag 29.11.2016 var temaet brukermedvirkning, innledet av Dagfinn Bjørgen fra KBT Midt-Norge.

Bjørgen fortalte om sitt syn på hva som er brukermedvirkning – nemlig det som skjer i det han kaller forhandlingssituasjonen mellom brukere og tjenesteutøvere. Brukermedvirkning handler i Bjørgens øyne om å gjøre brukere i stand til å stille krav til tjenesteapparatet og sette grenser – men også stille krav til seg selv. Det handler om å ha tiltro til hverandre, og at tjenesteutøvere skal gå veien sammen med brukerne.

Brukermedvirkning handler om hvordan man kan få myndighet i eget liv. Hvordan man finner sin vei til et godt liv, eller ut av helseutfordringer, er det like mange varianter som det er mennesker i verden. Det som er en persons vei til recovery, behøver ikke å være det samme for en annen.

Bjørgen la vekt på at et sted som Sommerstua kan være en arena for recovery og å komme seg videre. Sommerstua har flere ulike aktiviteter og arenaer som kan gi en mulighet til å prøve seg og komme seg ut av komfortsonen. Flere benyttet anledningen til å komme med tilbakemeldinger om treffstedet. Det å kunne dele erfaringer og diskutere sammen både hva som gir tilbudet godt innhold og hva som må forbedres, er brukermedvirkning i praksis.

I alt 24 personer var på møtet hvor flere av tilhørerne deltok aktivt med innspill til diskusjonen. En tilhører understreket at recovery ikke trenger å bety å bli mer aktiv og gjøre mer, men at det kan være å lære å akseptere seg selv som man er, og sin livssituasjon. En annen fremhevet betydningen av å ha autoritet i eget liv, å kunne si nei og stå opp for seg selv – men at det kan være utfordrende, og er noe man kan og må trene på. Recovery handler om å trene på å håndtere vanskelige situasjoner og at man løper en risiko for å ikke lykkes hver gang. Det å gi seg selv rom for at man ikke alltid lykkes er viktig for å kunne tørre mer.

Sommerstua er et kommunalt treffsted for personer med psykisk helseproblematikk. Målet med treffstedet er å bidra til vekst gjennom aktiviteter og sosialt fellesskap i et trygt og inkluderende miljø. KBT har utført flere evalueringer av treffstedet, den siste i 2008. Siste nytt er at Liv Randi Fandrem arbeider som erfaringskonsulent ved Sommerstua. Hun er ansatt i prosjektet «Erfaringskonsulent i kommunal virksomhet» ved KBT Midt-Norge.

For å omsette recovery og brukermedvirkning i praksis må brukere og tjenesteutøvere komme sammen for å skape en felles forståelse.

 

Tekst: Ingvild M. Kvisle og Dagfinn Bjørgen