Fra «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Image: Johanne Bakken Moe and Pernille Letrud

Fra venstre: Pernille Letrud og Johanne Bakken Moe holder innlegg om erfaringene fra Min stemme teller og hva ungdom anser som viktig i møte med hjelpeapparatet. Foto: Juni Raak Høiseth.

Helsedirektoratet, KS, og kompetansemiljø på barn og unge samarbeider om gjennomføringen av nasjonale læringsnettverk for å utvikle gode forløp og samhandling, samt aktiv brukerinvolvering for barn og unge med psykiske vansker og rusproblemer. Visjonen for arbeidet er å flytte fokuset fra «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?».

29.- 30. november hadde læringsnettverket for region Midt-Norge sin første samling på Værnes. Flere kommuner med representanter fra ulike tjenester som jobber med barn og unge deltok på samlingen. Kommunene ble utfordret til å se nærmere på hvordan de selv jobber, og fikk presentert eksempler på gode samhandlingmodeller og prosjekter utført i andre kommuner.

Representanter fra Mental Helse Ungdom, og to av KBT Midt-Norges unge prosjektmedarbeidere, Johanne Bakken Moe og Pernille Letrud, holdt et innlegg der de snakket om hva ungdom anser som viktig i møte med hjelpeapparatet. Jentene tok utgangspunkt i funn fra prosjektet Min stemme teller, som er en evaluering av det polikliniske tilbudet til brukere av BUP ved St. Olavs Hospital. De trakk frem eksempler fra egne erfaringer og tanker om hva som er god hjelp. Publikum fulgte nøye med og nikket bekreftende til hva ungdommene hadde å fortelle.

Johanne og Pernille bet seg merke i at de fleste kommunene så ut til å ha store utfordringer knyttet til samhandling, særlig i samarbeid med BUP.

«Når det kommer til BUP, så er det flere kommuner som har veldig liten kontakt. Noen hadde ikke hatt kontakt eller samarbeid med BUP på 5 år. Det er krise!» sier Johanne og Pernille i etterkant av samlingen.

Prosjektmedarbeiderne fikk inntrykk av at kommunene syntes å være åpne og engasjerte, og ønsket å utvikle gode tjenester for barn og unge, men at de nok har et stykke å gå for at samhandlingen mellom de ulike tjenestene skal bli optimal.

 

Tekst og foto: Juni Raak Høiseth

About Juni Raak Høiseth

Prosjektkoordinator i KBT. Jobber blant annet med brukermedvirkning for barn og unge, Bruker Spør Bruker-evalueringer, foredrag og undervisning.