Selvutviklingskurs med takhøyde

Bilde: Juni Raak Høiseth og kursdeltakere i selvutviklingskurs.

Modige kursdeltakere med en engasjert Juni Raak Høiseth. Foto: Dagfinn Bjørgen.

Å utvikle seg selv til å ta nye utfordringer var hovedtemaet for 15 deltagere på kurs i selvutvikling hos Mental Helse Nærøy og Vikna i helga.

Bevissthet på hvordan vi kan hevde oss positivt i eget liv og i samfunnet for øvrig er viktig for å kunne oppnå recovery. Kurset berørte blant annet temaer som recovery og empowerment, kommunikasjon og konfliktmestring, samt formidling og presentasjonsteknikker. Deltakerne tilnærmet seg materialet både gjennom teoretiske forelesninger, praktiske øvelser, lek og gruppeoppgaver.

Dagfinn Bjørgen fokuserte på viktigheten av å bli bevisst sine egne mønstre og hvordan man kan styrke eller trene på å bryte dette i hverdagen. Aktive og modige deltagere tok tak egne erfaringer og fant konkrete eksempler på hva som skal til for å overvinne hindringer og hva som skal til for å kunne hevde seg selv positivt. Det kom også fram forslag på ulike tiltak og aktiviteter man kan gjøre i felleskap i Rørvik kommune.

Juni Raak Høiseth ledet gruppa gjennom ulike enkle drama- og kommunikasjonsøvelser med fokus på blant annet å utforske hvordan kroppsspråk og blikk bidrar i formidlingen av et budskap til et publikum. I tillegg ble det fokusert mye på viktigheten av å spille hverandre gode, og hvordan man kan gi og ta imot ros på en god måte.

Engasjement, humor og takhøyde

Kursdeltaker Christina Kildal hadde følgende å si å si om kurset:
– Det viktigste jeg tok med meg er det å gjøre seg bevisst over egen person, tanker og følelser, for å utvikle seg selv. Vi fikk både konkrete tiltak og øvelser, og en åpen refleksjon og prat i gruppa. Det er jo på alle måter nære og sårbare tema som virker skummelt, men uten nødvendighet for personlige historier og kursholdernes engasjement til humor og høy takhøyde så ble det trygt. Slik styrket kurset meg i troen på et godt liv selv med psykiske utfordringer.

Dette er en del av KBTs satsing på kurs som kan styrke mennesker til å bli aktive deltagere i eget liv og kunne utøve aktiv brukermedvirkning inn mot tjenestene. Sammen med egenutviklede kurs har vi også et samarbeid med Sagatun brukerstyrte senter om blant annet verktøykassa.

Alle som ønsker å benytte seg av våre tilbud om brukerstyrking er velkomne til å henvende seg til Dagfinn Bjørgen eller Juni Raak Høiseth .

Tekst: Juni Raak Høiseth og Dagfinn Bjørgen

Foto: Dagfinn Bjørgen

About Juni Raak Høiseth

Prosjektkoordinator i KBT. Jobber blant annet med brukermedvirkning for barn og unge, Bruker Spør Bruker-evalueringer, foredrag og undervisning.