Studietur: “Peer support” i Canada

Image: KBT in front of Krasman Centre in Alliston, Ontario.

KBT foran Krasman Centre i Alliston, Ontario.

KBT reiste til Toronto i slutten september. Canadisk helsesektor har kommet langt hva angår brukermedvirkning, og vi ønsket å lære mer om hvordan dette blir praktisert i landet.

I løpet av turen besøkte vi en rekke helseinstitusjoner og sentere. Vi stiftet bekjentskap med psykologer, forskere og professorer med ulike bakgrunner og fokusområder. Dette ga oss fruktbare samtaler med mennesker av forskjellige perspektiver, samt innblikk i stedenes organisering og drift. Flere av dem vi møtte uttrykte ønske om fortsatt korrespondanse, med sikte på mulige fremtidige samarbeid. Vi har allerede fremmet en søknad sammen med forskningsmiljøet i McMaster University om å foreta en komparativ analyse om erfaringskonsulenter i Norge og Canada.

Dette er stedene vi besøkte:

Stella’s Place er et sted hvor mennesker i alderen 16 – 29 med psykiske problemer kan komme for å lære om hvordan å komme seg videre, og å motta hjelpen de trenger. Profesjonelt helsepersonell og erfaringskonsulenter samarbeider om å tilby tjenester og kurs med formål å hjelpe dem på beina.

Ontario Peer Development Initiative er en «organisasjon av organisasjoner», primært bestående av brukerorganisasjoner. OPDI jobber med opplæring, sertifisering og oppfølging av erfaringskonsulenter.

Krasman Centre er et brukerstyrt senter som tilbyr et utvalg recovery-baserte programmer og tjenester.

Canadian Mental Health Association er en frivillig stiftelse som driver tjenester, evaluering og utviklingsarbeid over hele Canada.

CES Ontario er en forening som har ansatt over 400 evaluatører, og foretar evalueringer av tjenester og virksomheter i helse- og sosialtjenesten.

Studiegruppen foran Niagara falls. Fra venstre: Ingvild Musdalslien Kvisle, Gustav Gundersen, Katie Iren Wikstrøm, Dagfinn Bjørgen.

 

 

 

 

TEKST: Lasse Barr
FOTO: Karl Johan Johansen