Tjenestene må skape positive identiteter

Image: Audun Pedersen

Til venstre (øverst): Sammen sikrer vi gode tjenester innen psykisk helse og rus – Hva er viktig for deg? Til høyre (nederst): Spesialrådgiver Audun Pedersen holder innlegg på samling i KS’ læringsnettverk for recovery psykisk helse/rus i Stavanger.

KBT Midt-Norge var i dag representert på regional samling i KS’ læringsnettverk for recovery psykisk helse/rus i Stavanger. Nettverket er et regionalt læringsnettverk for å utvikle og forbedre helhetlige og koordinerte tjenester for voksne personer med psykiske vansker og rusmiddelproblemer. KBT Midt-Norge mener at en dreining mot recovery i psykisk helse- og rustjenester er viktig for brukere og pasienter.

Audun Pedersen, spesialrådgiver ved byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering i Bergen Kommune, ga en bred gjennomgang av hva recoveryfokuset vil ha å si for fagpersonen. Han utfordret tilhørerne med spørsmål som «I hvilken grad er fagmiljøet preget av håp og forventning om bedring?» og «På hvilken måte stimuleres brukernes behov for håp og tro om fremtiden?» Pedersen la vekt på at fagpersoner må endre rolle fra å være eksperter til å være tilretteleggere for vekst og mening. Linda Øye, Fra offer til kriger, fremhevet at tjenestene må bidra til å skape positive identiteter for brukerne, ved å hjelpe dem med overgangen fra å være en bruker, til å være en borger i samfunnet.

Dagfinn Bjørgen, KBT Midt-Norge, er representert i KS’ nasjonale gruppe for læringsnettverk, og ser frem til et spennende arbeid. KBT Midt-Norge skal i denne sammenhengen assistere med kunnskap om brukernes opplevelse av recovery, og kompetanse på hvordan å skape gode læringsnettverk.

 

Tekst og foto: Dagfinn Bjørgen