Vil du lære mer om forskning?

Fra høyre; Einar Vedul-Kjelsås og Ismail Cuneyt Gusey fra AFFU, og Karl-Johan Johansen fra KBT Midt Norge er klare for et nytt forskningskurs for brukerrepresentanter i høst.

Er du nysgjerrig på forskning innen medisin og helse? Da bør du få med deg høstens kurstilbud fra KBT Midt-Norge i et samarbeid med AFFU (Avdeling for forskning og utvikling, St Olavs Hospital).

Kurset er for deg som vil kvalifisere deg innen forskning og brukermedvirkning. Du trenger ingen forkunnskaper for å delta, men du kan godt være engasjert i en organisasjon og ha ønske om å bli medforsker i et prosjekt på sikt.

Tema i kurset vil være:

  • Hva er god kunnskap innen psykisk helse?
  • Hvilke krav bør man stille til forskning? Hva kan være feilkilder i forskning (bias)?
  • Hva er gode forskningsspørsmål? Hvordan leser og vurderer man forskningsartikler?
  • Hvor kan du finne gode artikler?
  • Hvordan kan brukererfaringer bidra til kvalitet i forskning?
  • Hvordan fremmer man brukererfaringer i forskning og evaluering?

Til 2. kurskveld vil du bli oppfordret til å holde et 10 minutters innlegg hvor du skal forberede en halv sides fremlegg til et aktuelt prosjekt du kunne tenkt deg å gå videre med.

AFFU står for 2 kurskvelder i forskning, mens KBT Midt-Norge bidrar med erfaringer fra arbeid med å fremme brukererfaringer i forskning og evaluering 3 kveld. Kurset vil gi deg et innblikk i forskning innen medisin, helse og brukererfaringer.

Kursrekken er den 4 vi gjennomfører og rundt 25 brukerrepresentanter fra ulike organisasjoner har gått kurset i perioden 2014 til i dag.
Les om deres erfaringer i disse artiklene fra KBT:

Fremoverlent om forskning

Interesse for forskning?

Tidspunkter for kursdager i høst og over jul:

  1. november     kl 12.00 – 15.30.
  2. desember       kl 12.00 – 15.30.
  3. januar           kl 12.00 – 15.30.

Det er 12 plasser på kurset i høst og vi tar påmeldinger løpende.

Tekst og foto: Heidi Westerlund

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.