Erfaringskonsulent – ny funksjon i norske psykisk helse- og rustjenester – kurs

KBT Midt-Norge inviterer med dette til kurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge mandag 12. og tirsdag 13. desember 2016. Kurset blir på Quality Hotel Augustin i Trondheim. Vi tar for oss:

– Hva kan erfaringskonsulentrollen innebære?

– Internasjonale erfaringer

– Erfaringer i Norge

Kurset er rettet mot de som planlegger å engasjere eller har engasjert erfaringskonsulenter, og for erfaringskonsulenter som er engasjert i psykisk helse- og rustjenester.

Formålet med kurset er å bidra til å styrke erfaringskonsulentrollen. Kurset vil bestå av foredrag og gruppearbeid som bygger på praktiske eksempler og erfaringer. Prosessledelse blir ved Karl Johan Johansen, nestleder i styret i KBT Midt-Norge.

Kursavgiften er kr 1700,- per person. Ved påmelding før 15. november gir vi et avslag på 200,- per person. Kursavgiften inkluderer lunsj begge dager, kursmateriell og felles middag 12. desember. Følg linken under for påmelding:

Påmeldingsskjema for erfaringskonsulentkurs 12.-13. desember 2016

 

Foredragsholdere:

Dagfinn Bjørgen. Daglig leder i KBT Midt-Norge og leder av utviklingsprosjekter for erfaringskonsulenter innen ambulerende team og kommunale tjenester. Har erfaring med å være arbeidsgiver for erfaringskonsulenter. Har arbeidet med utredning av hvordan medarbeider med brukererfaring kan implementeres i Norge i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Årelang erfaring som tillitsvalgt i brukerorganisasjoner.

Astrid Karine Weber. Medforfatter av heftet “Brukeransettelser – Håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter“. Har lang erfaring fra psykisk helsefeltet som pasient og pårørende, og som tillitsvalgt i en brukerorganisasjon. Ansatt som erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Psykisk helse- og rusklinikken fra 2008. Er prosessleder i “Bruker Spør Bruker”. Utdannet sosionom.

Juni Raak Høiseth. Prosjektkoordinator i KBT Midt-Norge. Tidligere erfaringkonsulent i psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam. Er aktiv i organisasjonen ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser. Har erfaring med arbeid i ulike brukerråd. Medforfatter av evalueringsrapport om erfaringskonsulenter i ambulerende team. Er utdannet innen kultur- og dramafag.

 

Program:

Mandag 12. desember

10:30 Registrering og kaffe

11:00 Åpning og presentasjon

11:15 Bakgrunnen for erfaringskonsulent som virkemiddel.

  • Internasjonale trender. Ved Dagfinn Bjørgen.
  • Evaluering av erfaringskonsulentprosjektet i KBT. Ved Juni Raak Høiseth.

12:00 Pause

12:15 Fortsettelse på temaet “Bakgrunnen for erfaringskonsulent som virkemiddel“.

  • Dialog

12:30 Lunsj

13:15 Rollen som erfaringskonsulent.

  • Praktiske eksempler – hvordan jobber vi?

13:45 Pause

14:00 Å være profesjonell som erfaringskonsulent. Ved Astrid Weber.

14:20 Gruppearbeid om temaet “Å være profesjonell som erfaringskonsulent“.

15:00 Pause

15:15 Oppsummering og avslutning

19:00 Felles middag

 

Tirsdag 13. desember

08:45 Kaffe

09:00 Tjenesteendring og kulturendring. Ved Dagfinn Bjørgen og Juni Raak Høiseth.

09:30 Gruppearbeid om temaene:

  • Hva skal til for å endre praksis?
  • Hva kan erfaringskonsulenten bidra med?
  • Hvordan reflekterer vi om praksis?

10:15 Pause

10:30 Rollen som erfaringskonsulent på systemnivå. Ved Astrid Weber.

11:00 Gruppearbeid om temaet “Rollen som erfaringskonsulent på systemnivå“.

11:45 Pause

12:00 Praksisendring og reflekterende team.

  • Dialog og gruppearbeid

12:30 Lunsj

13:15 Recovery som arbeidsmetode.

  • Dialog og gruppearbeid

14:00 Pause

14:15 Behovet for nettverk og veiledning.

  • Dialog og gruppearbeid

15:15 Oppsummering og vel hjem!