Greit å ha noen som har på en annen sko

Bilde: Dialogmøte i Snåsa kommune

31. august ble det holdt dialogmøte i Snåsa kommune. KBT Midt-Norge hadde kalt inn til møtet med hensikt om å ha en dialog om brukermedvirkning i kommunen.

Det gamle lokalet til kommunestyret ble etter hvert helt fylt opp av både lokale tjenestepersoner og brukerrepresentanter, i tillegg til vi fire som kom langveisfra. Likevel fikk alle plass rundt et langbord. I og med at de fleste kjente hverandre var tonen lett fra første stund. Etter kaffe og bespisning kom møtet i gang.

Strålende arbeid med barn og unge

Kommunen fikk framvise hvilke arbeid som ble gjort innen psykisk helse og rus. Noe av det unike med Snåsa er arbeidet som blir gjort for barn og unge. Tjenesten for psykisk helse og rus, ved Siv Anita Aasum, fortalte om forebyggingstiltak de gjennomfører i samarbeid med skolehelsetjenesten. Hver enkelt elev for oppfølging både på 9. klassetrinn, og første året på videregående. Kommunen opplever meget lavt frafall fra videregående skole. Man arrangerer også kurs for foreldre, der man bruker en løsningsorientert kommunikasjonsmetode (LØFT) som skal hjelpe barn og unge med å håndtere ulike problem. Disse grepene har ikke kommet fram ved dialogmøter andre steder.

 

Et lite sted

Det ble en del snakk om at Snåsa er et lite sted, og at synligheten er større enn i store byer. Mange var enige om at man blir mer akseptert som den man er i en liten kommune. Odd Lütken og Mona Lütken, representanter for Mental Helse Snåsa, fortalte at lokalet deres tidligere lå bortgjemt der ingen kunne se at man gikk inn. Nå har de flyttet til et mer åpent og synlig lokale, og han opplever at det ikke er noen skam å gå inn døren.

 

Fokus på brukerinnvolvering

Mye av møtet handlet naturligvis om brukermedvirkning. Kommunen har fått midler til å ansette en erfaringskonsulent, og er i gang med å forberede ansettelsen. Noe de løftet fram var at det kunne være vanskelig å komme i kontakt med ulike brukergrupper, men likevel er det fullt fokus på brukermedvirkning i kommunen. “Det er greit å ha noen som har på en annen sko”, var det ei som sa, med tanke på at brukerne må mer med.

Under innledningen fra tjenesten fra psykisk helse og rus kom det fram mye positivt om kommunen, og spesielt arbeidet med barn og unge vil bli husket. I tillegg ga flere uttrykk for at det var nyttig å diskutere begreper som recovery, og hvordan man kan arbeide for å inkludere flere brukere, sammen med KBT. Som flere sa; “Vi har det bra her i Snåsa, men det er alltid noe som kan forbedres!”

 

Tekst: Jostein Kirknes Eriksen