Ny satsing på erfaringskonsulenter

I høst iverksetter KBT og Trondheim kommune et prosjekt for å videreutvikle bruken av erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusomsorg. I den anledning utlyser vi nå stillinger til nye erfaringskonsulenter.

En erfaringskonsulent har en unik mulighet til å bruke sine opplevelser fra psykisk helse-/rusomsorg til å bistå andre i samme situasjon, ved å løfte frem erfaringskompetanse i tjenestenes arbeid. Vedkommende ser egne erfaringer i større perspektiv, og reflekterer rundt dette på en konstruktiv måte i personalmøter. Ved samarbeid og veiledning jobber man for kulturutvikling og innovasjon i tjenestene.

Prosjektet heter «Erfaringskonsulenter i kommunalt psykisk helse og rusarbeid». Dette kjøres parallelt med prosjektet «Samhandling om brukerdreven innovasjon og tjenesteutvikling», og tar sikte på å utvikle erfaringskonsulenters funksjon i boliger, treffsteder og oppsøkende virksomheter innen psykisk helse og rus.

KBT har tidligere gjennomført et prosjekt i samarbeid med Helse Midt-Norge rettet mot bruken av erfaringskonsulenter i spesialisthelsetjenestens ambulante team. Prosjektet ga positive resultater ved å formidle håp og mestringsstrategier, og det har vært ønskelig å videreutvikle rollen også i kommunale tjenester. I prosjektet vil vi evaluere hvordan erfaringskonsulentrollen utspiller seg i samspill med brukere og tjenesteutøvere.

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet, som har inkludert satsingen på erfaringskonsulenter i en satsingordning som nå forvaltes av fylkesmennene. Kommunene kan fremme søknad om tilskudd til kompetansetiltak som inkluderer stillinger for erfaringskonsulenter.

For nærmere informasjon om stillingene, ring:

Ingvild M. Kvisle 481 01 871

Dagfinn Bjørgen 404 13 567

Stillingsannonse.

Søknadsfrist 20. august 2016. Søknader sendes til soknad@kbtkompetanse.no

Tekst: Karl Johan Johansen, Lasse Barr og Ingvild M. Kvisle.

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.