Unngå tvangsbruk – vær til stede for pasienten

Geir Småvik.

Geir Småvik er en av flere ressurspersoner med mye brukerkompetanse tilknyttet KBT Midt-Norge. I forbindelse med fagdag 20. juni holdt Geir og Dagfinn Bjørgen foredrag for ansatte på Nidaros DPS, om bruk av tvang i psykiatrien.

Geir forteller at han var spent, men ikke nervøs, før foredraget.

– Det var det første foredraget jeg har holdt, og jeg var med for å bidra med brukererfaring om temaet. Jeg hadde gjort gode forberedelser på forhånd sammen med Dagfinn.

Tilstedeværelse som forebygging

Hva var dere på seminaret for å snakke om?

– Vi var der for å snakke om bruk av tvang under psykose. Jeg er ikke en motstander av tvang, men mener det er mulig å forebygge mye tvangsbruk med å håndtere situasjoner annerledes. Det er viktig å forebygge tvang i avdelinger, som tvangsinnleggelser.

Hva tenker du er det viktigste man kan gjøre for å forebygge tvang?

– Det viktigste er å ikke vente til situasjonen er veldig prekær. På avdelingene er det viktig med både fysisk og mental tilstedeværelse. Det er viktig at de er der sammen med brukerne, er engasjerte i brukerne og ikke er redde for å skape relasjoner. Ikke bare være fagperson.

Noe Geir er opptatt av, er relasjoner mellom behandler og pasient.

– Det virker som fagpersoner er tilbakeholdne for fysisk kontakt, og fagpersonene tenker ofte verste scenario. Og kanskje er det akkurat en klem pasienten trenger i situasjonen. Jeg fikk en klem i 2003, og det husker jeg enda! Det er så mange som kunne fått hjelp av å få en klem. Det er viktig med tilstedeværelse og fysisk kontakt, og fagpersoner må ikke være avvisende. For mange pasienter er det enten å ha en positiv relasjon på avdelingen eller ingen relasjoner i det hele tatt.

Tekst og foto: Ingvild M. Kvisle

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.