Arbeidsutvalgsmøte for de regionale brukerstyrte sentrene

AU-møte på Sagatun brukerstyrt senter. Toppen fra venstre: Haakon Steen, Dagfinn Bjørgen og Arthur Mandahl. Andre rekke fra venstre: Asbjørn Olafson og Kårhild Husom Løken. Tredje rekke fra venstre: Mariann Haukland og Stig Moe. Foran fra venstre: Ingvild M. Kvisle og Turid Oldervik.

I slutten av mai hadde vi et godt og konstruktivt møte i arbeidsutvalget for de regionale brukerstyrte sentrene, der vi diskuterte felles strategier og samfunnsoppdrag.

De fem regionale brukerstyrte sentrene som finnes i Norge i dag er Sagatun brukerstyrt senter; som var vertskap for møtet, ROM-AgderBikubenVårres regionalt brukerstyrt senter og KBT Midt-Norge. Sentrene har et stort mangfold i aktiviteter og kunnskap, noe vi opplever som en stor styrke.

Regionale og lokale brukerstyrte sentre

En av konklusjonene fra møtet var at det kan være utfordrende for mange å skille de regionale brukerstyrte sentrene fra de lokale brukerstyrte sentrene. Sistnevnte gjerne tar form som treffsteder. De regionale sentrene er nettverksressurser og faglige knutepunkt for brukerinvolvering og brukermedvirkning i psykisk helse- og rustjenestene i sine regioner, og er involvert i forskning, evaluering og kompetanseheving.

AU-møtene for de regionale brukerstyrte sentrene bidrar til både et bredt samarbeid og en faglig utveksling som er verdifull for alle sentrene. Å styrke brukerstemmen krever mange aktører, og en felles strategi for de regionale brukerstyrte sentrene blir viktig for å utnytte hverandres ressurser og kompetanser.

 

Evaluert av Telemarksforskning

I denne sammenheng kan det være verdt å peke på evalueringen Telemarksforskning gjorde i 2015 av de regionale brukerstyrte sentrene. Evalueringen viser at sentrene fanger opp brukergrupper det kan være vanskelig for brukerorganisasjonene å nå, og at de har god kompetanse på psykisk helsearbeid og brukerperspektivet i dette. De har også et stort nettverk og god oversikt over psykisk helsearbeidet i sin region. Det kommer fram at sentrene behøver en økning av ressurser for å kunne gi et likeverdig tilbud i hele regionen de omfatter.

 

Tekst: Ingvild M. Kvisle

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.