Min stemme teller er i gang igjen

Bilde: Prosjektmedarbeiderne i Min stemme teller

Fra venstre: Lill Katrin Island, Ida-Michelle Pedersen, Johanne Bakken Moe, Pernille Letrud og Christina Kildal. Foto: Ingvild M. Kvisle.

Det var en engasjert gjeng med nye prosjektmedarbeidere som denne helgen møttes til første samling og opplæringen i Bruker Spør Bruker.

De unge prosjektmedarbeiderne skal i det kommende året være med å evaluere tilbudet til barne- og ungdoms psykiatriske avdelinger og kommunale tjenester i Midt-Norge. I samarbeid med KBT vil de også være med å utvikle andre spennende prosjekter som kan bidra til å løfte fram barn- og unges egne stemmer og erfaringer med tjenestene de mottar.

 

Vanskelig å gi tilbakemeldinger

Det kan være vanskelig for barn- og unge og komme med direkte tilbakemeldinger til tjenestene. Ofte har tilbakemeldingene blitt formidlet gjennom foreldre og foresatte eller gjennom enkle tilfredshetsskjemaer som gir lite svar på hva som skal til for at tjenestene skal utvikle seg til det bedre. Gjennom prosjektet Min Stemme Teller blir nåværende brukere av tjenester invitert til å delta i fokusgruppeintervjuer eller individuelle intervjuer sammen med andre brukere av den aktuelle tjenesten som evalueres. På dette viset får brukerne på selvstendig grunnlag mulighet til å komme med ekte og ærlige tilbakemeldinger på hvordan de erfarer tjenesten.  Intervjuene utføres av unge prosjektmedarbeidere som selv har erfaring med liknende utfordringer. Prosjektmedarbeiderne tar også del i analysearbeid og er med på å skrive en avsluttende rapport som leveres til tjenesten som evalueres.

Vet hvor skoen trykker 

Prosjektmedarbeiderne i Min Stemme Teller er i alderen 18-21 år og har alle egne erfaringer med bruk av hjelpetjenester innen psykisk helse. De sitter med andre ord inne med mange tanker om hva som kan være viktig og interessant å spørre om når det gjelder andre barn og unges erfaringer med tjenestene de mottar. Temaer som ble diskutert denne helgen var alt fra alvorlige problemstillinger som bruk av tvang i behandling til mer generelle tema som hvordan behandlingen som helhet oppleves, og om hva som skal til for at behandlingen skal fungere optimalt.

 

Bakerst til venstre: Johanne Bakken Moe, Christina Kildal. Bakerst til høyere: Lill Katrin Island, Pernille Letrud, Ida-Michelle Pedersen. Foto: Juni Raak Høiseth.

Vi i KBT gleder oss masse til å jobbe med nye, spennende og viktige prosjekter i samarbeid med denne flotte og dyktige gjengen!

 

Tidligere gjennomførte BSB-evalueringer i prosjektet Min Stemme Teller:

Evaluering av det polikliniske tilbudet til brukere mellom 16 og 18 år ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved St. Olavs Hospital.

Tekst og foto: Juni Raak Høiseth og Ingvild M. Kvisle.

About Juni Raak Høiseth

Prosjektkoordinator i KBT. Jobber blant annet med brukermedvirkning for barn og unge, Bruker Spør Bruker-evalueringer, foredrag og undervisning.