Ledige stillinger i KBT

Vi søker prosjektmedarbeidere til to 50 % stillinger

Vi søker deg som er interessert i å bidra til at brukererfaring fra hjelpe- eller behandlingstjenester innen psykisk helse og/eller rus, skal bli gyldig erfaringskunnskap og videre bidra til utvikling av tjenestene.

Vi tilbyr et kreativt og godt arbeidsmiljø med ordnede arbeidsforhold, og utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver.

 

Prosjektmedarbeider stilling I

Koordinering og gjennomføring av kurs med fokus på recovery. Kursene skal bygge på erfaringer fra mestringskurs, selvstyrkingskurs, evt. verktøykassa for brukermedvirkning og likemannsarbeid.

Rapportskriving og sammenstilling av resultater fra kurs og evt. Bruker Spør Bruker undersøkelser.

Skriving av anbud, søknader og akkvisisjonsarbeid.

 

Prosjektmedarbeider stilling II

Koordinering av prosjekter innen tjenesteevaluering/innovasjon.

Gjennomføring av kvalitative og kvantitative undersøkelser i kombinasjon med Bruker Spør Bruker-evalueringer. Erfaring fra bruk av kvantitative og kvalitative verktøy for sammenstilling av resultatene kan være hensiktsmessig.

Skriving av anbud, søknader og akkvisisjonsarbeid.

 

Det søkes etter teammedarbeidere som har:

God kontaktevner og kan bruke nettverk som en del arbeidet.

Evne til å jobbe både selvstendig og i team.

Egenerfaring med bruk av hjelpetjenester innen psykisk helse- og/eller rustjenester vil bli vektlagt positivt.

Høyere utdanning innen helsefag og/eller humaniora vil vektlegges for stilling II.

Stillingene utlyses med forbehold om finansiering.

Varighet: 12 måneder med mulighet for forlengelse.

 

Om KBT Midt-Norge

Stiftelsen Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling i Midt-Norge er ledende innen dokumentasjon og bruk av erfaringskunnskap i tjenesteutvikling og tjenesteinovasjon. Vi er et kompetansesenter som hovedsakelig er rettet mot psykisk helse- og rusfeltet, men har også prosjekter innen somatikk. Styrking av brukeres og hjelperes kompetanse er et viktig virkemiddel for å bedre fremtidige hjelpetjenester. KBT Midt-Norge arbeider for å forbedre tjenestene for den enkelte bruker eller pasient. Vi arbeider med ulike metoder for at erfaringskunnskap skal bli en gyldig kunnskap i tjenesteutviklingen, deriblant metoden Bruker Spør Bruker (www.brukererfaring.no).

 

Se annonse på finn.no.