Nybrottsarbeid i Rissa

Fra venstre: Dagfinn Bjørgen, Torbjørn Dahle, Bjørn Bratt, André Sagmo og Karl Johan Johansen. Bak, fra venstre: Aiga Eglite Berg og Ingvild M. Kvisle.

22. april var KBT til stede på Rissa rådhus for å diskutere mulige samarbeidsprosjekter innenfor RESENS-prosjektet sammen med Rissa kommune.

Fra KBT stilte Karl Johan Johansen, Dagfinn Bjørgen og Ingvild M. Kvisle. På møtet deltok også Bjørn Bratt fra Leiv Eriksson Nyskaping.

Prosjektmuligheter

Målet med møtet var å avklare hva som kan bli Rissas rolle i prosjektet. Et viktig emne på møtet var Rissa kommunes arbeid med integrering av innvandrere i arbeid og skolegang, og leder for NAV Rissa, André Sagmo, og enhetsleder for integrering og opplæring, Aiga Eglite Berg, fortalte om dette. I Rissa har man valgt å organisere dette arbeidet annerledes enn man tradisjonelt gjør, ved at alt arbeid med innvandring og flyktninger, herunder blant annet introduksjonsprogrammet, bosetting, opplæring og undervisning, er samlet under én enhet. Dette mener man at gjør arbeidet mer oversiktlig, og at man blir mer motivert for å gjøre det enda bedre.

 

Bærekraftige kommuner gjennom likeverd

Et aspekt man må ta hensyn til i prosjektet, er den forestående kommunesammenslåingen mellom Rissa og Leksvik. Disse to skal bli til kommunen «Indre Fosen», og er noe som krever store ressurser og mye kapasitet hos de ansatte.

Rissa kommune er med i et nytt prosjekt i regi av KS Konsulent, kalt «Bosetting, kvalifisering og integrering av innvandrere». Formålet med dette læringsnettverket er å bidra til å skape bærekraftige kommuner hvor innvandrere er en likeverdig og aktiv del av samfunnet.

 

Samarbeid om innovasjon

Rissa har både arbeidsinnvandring og tar i mot flyktninger, og det er et behov for mer kontakt med arbeidslivet, og flere sosiale miljøer og fritidsaktiviteter. En del av tanken bak RESENS er at både forsknings- og utviklingsetater, privat næringsliv, offentlige tjenester og frivillig sektor skal jobbe sammen for å utvikle samfunnsentreprenørskap og sosial innovasjon, og man ser i Rissa at det er et behov for å få bedrifter og næringer mer på banen. Torbjørn Dahle, prosjektleder i Rissa utvikling og styreleder i Rissa frivillighetssentral, fortalte om aktiviteter som matlaging og salg av mat, som noe som har vært satset på tidligere, og som man har hatt suksess med. Blant annet kan man vise til en restaurant som startet som et aktivitetstiltak, og som i dag drives med suksess.

Vi møtes igjen på Rissa i juni, og vi ser fram til det spennende arbeidet videre.

 

Tekst: Ingvild M. Kvisle

Foto: Rissa kommune

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.