KBT med i RESENS

Fra venstre: Karl Johan Johansen, Erik Flå, Tina Lihaug Selbæk, Bjørn Bratt, Dagfinn Bjørgen, Johan Veggen, Ingvild M. Kvisle og Ragnhild Fergestad.

12. april 2016 deltok KBT Midt-Norge på et møte i EU-prosjektet RESENS. Tilstede ved møtet var blant annet Tina Lihaug Selbæk og Erik Flå fra Nasjonalparken Næringshage, og Bjørn Bratt fra Leiv Eriksson Nyskaping.

Samfunnsentreprenørskap og sosial innovasjon

RESENS er et Interregprosjekt, og er et samarbeidsprosjekt mellom Mittuniversitetet, Nord universitet, kommuner og private aktører i Norge og Sverige. Målet med prosjektet er å forske på og utvikle samfunnsentreprenørskap og sosial innovasjon. KBT er partner i prosjektet, og skal bidra til praktisk gjennomføring, være leverandør av data, bistå med rådgivning, være inkubator, formidle kontakt med foretak, delta i seminarer, workshops og konferanser, og bidra med metodikk om brukermedvirkning.

Utvikling, felleskap og filmfestival

RESENS består av flere enkeltstående prosjekter, og et av underprosjektene er at vi skal arbeide med å styrke og dokumentere KBTs rolle som utviklingsaktør i forsknings- og utviklingsprosjekter. På Oppdal ble vi introdusert for flere mulige underprosjekter. Fra Vekst Oppdal, ved Johan Veggen og Ragnhild Fergestad, fikk vi presentert planer for utvikling på Oppdal. Vi fikk høre om Terrengen, et hjelpemiddel for mennesker med nedsatt framkommelighet. Festivalsjef Morten Haagensen fortalte om filmfestivalen Ramaskrik, som arrangeres på Oppdal i oktober hvert år, og som kan være interessant å forske på i et samfunnsentreprenørskapsperspektiv. Felles for disse tiltakene er at de alle gir ringvirkninger i sitt område, og bidrar til fornyelse, utvikling og fellesskap. Vi i KBT ser fram til videre samarbeid i et spennende og samfunnsnyttig prosjekt.

Tekst: Ingvild M. Kvisle og Lasse Barr

Foto: Rønnaug Nyrnes

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.