Inspirerende studietur til ROM-Agder

KBT Midt-Norge på besøk hos ROM-Agder i Kristiansand. Fra venstre: Juni Raak Høiseth, Anne Mersland, Borghild Spiten Mathisen, Khunche Mohamadi, Dagfinn Bjørgen, Haakon Steen, Anne Marie Løland Jensen, Terje Fagersand og Geir Kanck.

 

Samarbeid mellom de brukerstyrte sentrene

Et viktig mål for KBT i 2016 er å styrke samarbeidet med de andre regionale brukerstyrte sentrene. For å nå dette målet er det satt ned et felles aksjonsutvalg for sentrene, og vi forsøker å dra nytte av hverandres erfaringer og kompetanse. I den sammenheng har KBT Midt-Norge, ved Dagfinn Bjørgen, Juni Raak Høiseth og Ingvild M. Kvisle, vært på studietur til ROM-Agder i Kristiansand, og besøkt Kjøkkenpraten i Arendal 3. februar 2016.

 

Råd og muligheter

ROM-Agder (Råd og Muligheter Agder) er et regionalt brukerstyrt senter i Kristiansand. ROM-Agder «… arbeider ut i fra en sterk tro på viktigheten av brukermedvirkning og deling av erfaringskompetanse som en særdeles viktig arbeidsform innenfor psykisk helse og avhengighet. Vi er et møtested og en samarbeidspartner for institusjoner, etater og så vel enkelt personer som har utfordringer innen psykisk helse og avhengighetsproblematikk.».

Vi fikk en innføring i noen av ROM-Agders mange arbeidsområder, blant annet veiledning av erfaringskonsulenter, antistigmaarbeid, Verktøykassa-kurs og brukeropplæring, og veileder Anne Mersland fortalte om det spennende veiledningsarbeidet hun gjør ved sosionomstudiet ved Universitetet i Agder. Hun er opptatt av å lære studentene å bruke seg selv, og legger vekt på at alle mennesker har både gode og dårlige erfaringer som kan brukes til å få bedre innsikt.

 

Kjøkkenpraten

Prosjektleder Anne Marie Løland Jensen presenterte Kjøkkenpraten, som ble etablert i 2004. Kjøkkenpraten ble startet opp på bakgrunn av tilbakemeldinger fra tidligere innlagte pasienter i psykiatrien, som fortalte at samtalene med kjøkken- og vaskepersonell, og fellesmåltidene, var et fristed mellom behandlingene. Kjøkkenpraten er et uformelt lavterskeltilbud, hvor ulike mennesker møtes for en likeverdig samtale og trening på fellesskap. Den gode samtalen står i fokus, og man kler av seg roller man ellers har, for å dele både gode og vonde erfaringer.

Medforsker og leder av selvhjelpsgruppe for innvandrerkvinner, Khunche Mohamadi, fortalte om kjøkkenpraten for innvandrerkvinner, som er et nytt tilbud i regi av ROM-Agder. Hun fortalte at det for mange er verdifullt å møte andre i tilsvarende situasjon, og at dette er en gruppe som gjerne ikke har mye kunnskap om psykisk helse.

Kjøkkenpraten i Arendal hadde samling samme dag som vi var på besøk, og vi var så heldige å få oppleve Kjøkkenpraten i praksis. Det var svært lærerikt og ikke minst rørende og følelsesladet å delta.

Det var svært nyttig for oss i KBT Midt-Norge å besøke et regionalt brukerstyrt senter som arbeider med andre områder enn oss, og vi fikk gode idéer til videreutviklingen av KBTs arbeidsområder.

 

Tekst og foto: Ingvild M. Kvisle

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.