Dialogkonferanse – Melhus

Mandag var det endelig klart for dialogkonferanse på rådhuset i Melhus. Heidi Westerlund(tv) fra KBT innledet konferansen med en gjennomgang av den foreløpige rapporten fra Bruker Spør Bruker. Lasse Barr (th)

1.februar møttes ledere og brukere fra Rus og tiltakstjenesten, psykisk helsevern, Idrettsveien Boenhet, Mental Helse og familie og forebygging til dialog i kommunens rådhus.

Ordføreren og lederen for Helse og omsorgskomiteen var også der.

Heidi Westerlund tok deltakerne med på en gjennomgang av den foreløpige rapporten fra prosjektet.

Rapporten er en oppsummering av de 29 spørreundersøkelsene som er gjort av brukere i de ulike tjenestene i Melhus.

Grunnfilosofien i prosessen med Bruker Spør Bruker har vært å flytte fokuset fra «hva feiler det deg» til «hva er viktig for deg» i møtet med brukerne..

Hvordan kan kommunen bedre imøtekomme behovene til den individuelle bruker? Dette var også et viktig spørsmål i konferanse og rapportgjennomgang.

Etter presentasjonen fra KBT ble rommet delt opp i forskjellige grupper, som skulle drøfte de ulike temaene som var kommet opp. Sammen delte de hverandres erfaringer, og diskuterte diverse tanker og forbedringsmuligheter.

Ett av de viktigste punktene som kom frem, var viktigheten av å ha et lett tilgjengelig lavterskeltilbud som kan fungere som et sosialt treffsted for brukere.

Det kom blant annet også en enighet om at de ulike tjenestene ikke hadde nok kommunikasjon seg imellom, og at det i fremtiden burde legges mer vekt på samarbeid.

Mye av innholdet i rapporten er utarbeidet av et brukerpanel som har arbeidet sammen med KBT gjennom en periode på flere måneder.

Prosjektet synes å ha vært en suksess, og det kan se ut til at brukerpanelet vil fortsette sitt arbeid også etter at det konkluderes i mars.

Tekst: Lasse Barr Foto: Karl-Johan Johansen.