Innenfra- og utenfraperspektivet – forelesning på NTNU

Mandag 25. januar var det praksisseminar for videreutdanningsstudenter i psykisk helsearbeid ved NTNU. Rundt 60 studenter og veiledere var samlet for å høre Juni Raak Høiseth fra KBT Midt-Norge snakke om innenfra- og utenfraperspektivet.

Første delen av dagen fremførte hun foredraget «Det friske i det syke». «Det friske i det syke» er et formidlingskonsept hvor tabubelagt psykisk helseproblematikk og spiseforstyrrelse blir belyst gjennom sceniske virkemidler. Konseptet utforsker spenningsfeltet mellom kunst, formidling og opplysning. Juni formidler på en vakker og genuin måte veien til å bli frisk fra en alvorlig spiseforstyrrelse. Foredraget er dokumentarisk i den forstand at hun har gjennomgått hele sin pasientjournal og sammenstilt dette med autentiske dagboksnotater og tekster hun skrev da hun var syk. Det er et unikt og enestående materiale som hun bruker til å formidle hva som holdt henne i live og hva som var viktig i hennes tilfriskningsprosess. I foredraget leser hun opp både dagboksnotater og journalnotater. Det var spennende å høre hva behandlerne hennes la vekt på i journalnotatene, og flere ganger oppsto det humring i salen da vi fikk høre om behandlere som skrev at Juni oppførte seg adekvat i situasjonen da hun var med psykologen sin for å kjøpe et piano, at hun responderer godt på dagslys, eller at hun hadde smurt seg med solkrem da hun satt ute med en medpasient. Samspillet mellom Junis særegne fortellerevne, lydopptak og enkle rekvisitter skaper en gripende formidling som det er verdt å få med seg.

I andre halvdel av praksisseminaret holdt Juni en forelesning der hun snakket om innenfra- og utenfraperspektivet. Her reflekterte hun blant annet rundt temaer som makt, roller og ulike profesjoner. Hun er spesielt opptatt av det hun kaller de sårbare møtene mellom fag og erfaring. Gjennom tekst og bilder formidlet hun hvordan fagpersoner kan imøtekomme den hjelpetrengende i behandlingsrommet. Avslutningsvis leste hun et brev hun hadde skrevet til studentene. I brevet gir hun uttrykk for hva hun selv mener er viktig at studentene skal ta med seg når de skal ut i praksis. Hun foreller om de små og de store tingene. Om hvor mye et ekstra minutt, en klapp på skuldra eller kanskje til og med en klem kan bety. Og sist, men ikke minst, forteller hun om viktigheten av å ha behandlere som har tro på pasientene!

I etterkant av forelesningene satt studentene og praksisveilederne og reflekterte rundt hva Juni hadde formidlet. Flere fortalte at de hadde hatt stort utbytte av dagen og at det blant annet hadde satt i gang tankeprosesser knyttet opp mot hvordan man dokumenterer og fører journal, og om hvordan de best mulig kan møte pasientene sine.

Tekst: Ingvild M. Kvisle

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.