Innovasjon i Melhus

KBT er godt i gang med et innovasjonsprosjekt i Melhus Kommune.
-Dette er interessant å arbeide med, og vi er glade for at kommunen vil samarbeide med oss i prosessen, sier Heidi Westerlund(tv), prosjektleder for KBT. Her sammen med Marit Leer Øyaas(th), som er prosjektleder i Melhus kommune.

Sammen med Marit Øyaas, enhetsleder for Idrettsveien Boenhet, har hun vært opptatt med planlegging og søknader siden de to fikk ideén til prosjektet for to år siden.

Prosjektet er et samarbeid mellom rus og tiltakstjenesten, psykisk helsetjenesten, og Idrettsveien Boenhet, og har som oppgave å legge til rette for utbedring av de ulike omsorgstjenestene i Melhus kommune.

Heidi har i alt gjennomført kvalitative intervjuer av 27 brukere fra hver av tjenestene.

– Jeg føler brukerne har vært positivt innstilt og vist stort engasjement knyttet til prosjektet, sier Øyaas.

Et brukerpanel bestående av representanter fra Idrettsveien og helsetjenesten møtes sammen med KBT på rådhuset i Melhus.

Der tar de stilling til dataen fra intervjuene, og jobber mot en dialogkonferanse som vil finne sted første februar.

Den ferdige rapporten fremlegges i løpet av våren.

Tekst og foto: Lasse Barr