Fjordgata- en plass for alle

Mandag syvende desember var det duket for offisiell åpning av det nye kunst- og kultursenteret i Fjordgata 19

Foto er fra åpningen  hvor Maja Svisdahl og Svein Buan fremfører sangen “Timen Før”.

Etter en kort innledning av prosjektmedarbeiderne som har sammen har orkestrert senterets fremvekst, ble det holdt minikonsert av Maja Svisdahl, som stile opp med en rekke egenkomponerte låter.

Hver låt ble innledet med en kort anekdote om artistens eget liv, og omhandlet tema som depresjon, lengsel, og oppvekst.

Det hele avsluttet forøvrig med en noe lystigere tone, da det ble holdt allsang av engelske «The Christmas Song» (skjønt, det var ikke mange andre enn artisten selv som våget å finne frem stemmebåndet.)

Senteret blir den sjette avdelingen i KIM-senteret, en brukerstyrt organisasjon i Trondheim som har som mål og hjelpe mennesker med psykiske plager inn i arbeidslivet. Du kan lese mer om KIM senteret her.

Men avdelingen i Fjordgata har en noen annen hensikt; nemlig å fylle et hverdagslig tomrom for vanskeligstile folk som av diverse årsaker ikke er beredt på å gå ut i arbeidslivet.

Lokalet kommer til å romme et musikkrom og skriveverksted, samt en sang- og vokalgruppe. «Mestring er målet» lyder slagordet, og her skal det bygges selvtillit og legges til rette for personlig utvikling.

I tillegg vil det også eksistere et såkalt «pusterom»- et rom som imøtekommer ofre av seksuelle overgrep.

På spørsmål om hvorfor senteret synes å mangle et navn, svarer prosjektmedarbeider Tonje Farstad at akkurat dét må vente til lokalet befolkes av brukere:

-I KIM- senteret har vi en tradisjon om at brukerne selv får navngi avdelingene.

-Dette er noe vi ønsker å ivareta, smiler hun til kbtmidt.no.

Du kan søke deg inn på KIM-senteret via din veileder i NAV.

Tekst: Lasse Barr Foto: Dag Øivind Antonsen