Rapporten fra Min stemme teller er ute!

Prosjektet Min stemme teller er nå avsluttet etter en vellykket dialogkonferanse.

Brukermedvirkning for barn og unge

Min stemme teller har vært et Bruker Spør Bruker-prosjekt hvor vi har tilpasset Bruker Spør Bruker-metoden til ungdom. Unge voksne har intervjuet ungdom mellom 16-18 år om deres erfaringer med behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved St. Olavs hospital (BUP), for å bidra til kvalitetsutvikling av tjenesten. De unge prosjektmedarbeiderne som har vært med som intervjuere er Anne Ruth Benschop, Christina Kildal og Ingvild M. Kvisle, og de har alle erfaringer med å motta hjelp for psykiske helseplager. Prosjektgruppa har i tillegg bestått av prosjektkoordinator Juni Raak Høiseth og Dagfinn Bjørgen fra KBT Midt-Norge.

BUP får tilbakemelding

Prosjektet Min stemme teller viser at unges erfaringer med behandlingen de har fått, er verdifull kompetanse for BUP. Rapporten omhandler funnene fra intervjuene med ungdommene i prosjektet, og tar for seg temaer som møte med tjenesten, medvirkning i behandlingen og relasjonenes betydning. Ungdommene i prosjektet har snakket om hva det vil si for dem å bli tatt på alvor, og hva som virker og ikke virker i behandlingen. Flere av dem som ble intervjuet i prosjektet har i ettertid meldt tilbake at det var godt å kunne gi tilbakemelding til BUP.

«De [behandlerne ved BUP] ga meg veldig mye tid til å forklare hva det var jeg følte og sånn da, så det tror jeg også hjalp. De bare, bare hørte på meg og tok det på alvor, det, det tror jeg egentlig skapte… det som trengtes for et trygt miljø.»

– Ungdom intervjuet i Min stemme teller

Seksjonsledere, overleger og behandlere ved BUP opplevde tilbakemeldingene som konkrete og konstruktive. Prosjektet Min stemme teller viser at ungdommenes tilbakemeldinger er verdifull kunnskap, og at Bruker Spør Bruker-metoden også egner seg for evaluering av tjenester rettet mot ungdom, deriblant BUP. Mer om metoden kan leses i rapporten.

 

Rapport:

Min stemme teller – Evaluering av barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk St. Olavs Hospital (2015)

 

Tekst: Ingvild M. Kvisle

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.