Seminar i Selbu

Den 3. og 4. november hadde KBT Midt-Norge seminar på vakre Selbutunet i Selbu.

KBT Midt-Norges samfunnsoppdrag er å fremme brukernes stemmer i tjenesteutvikling, noe som krever konstant fornying, styrking av arbeidsform og konkretisering av arbeidet, og seminaret bidro til dette.

 

Videreutvikling av KBT

Målet med seminaret var å utarbeide nye prosjekter som kan møte de forventningene brukerorganisasjonene og tjenestene har til oss. Vurdering av hvordan finansieringen kan muliggjøre større aktivitet var et annet tema. KBT har hatt en positiv utvikling og har et stort potensial for videreutvikling, noe Karl Johan Johansen åpnet første dag av seminaret med å si. Telemarksforsknings evaluering av de regionale brukerstyrte sentrene ble presentert ved Dagfinn Bjørgen, og han gjennomgikk også satsningsområdene til KBT. Karl Johan Johansen la fram den felles strategien for de regionale brukerstyrte sentrene, og jobben som er gjort med det så langt. Heidi Westerlund presenterte et utkast til en interessentanalyse for KBT, og Karl Johan Johansen og Dagfinn Bjørgen snakket om finansieringsmulighetene vi har for framtidige satsninger, med påfølgende diskusjon. Vi hadde gruppearbeid og diskuterte problemstillinger som hvordan KBT kan dokumentere både brukere og pårørendes perspektiver.

 

Besøk av bedriftsrådgiver Bjørn Bratt

Mot slutten av første dag fikk vi besøk av bedriftsrådgiver Bjørn Bratt. Han holdt et matnyttig foredrag om hvordan å utvikle forretningsmodeller. Deretter hadde vi gruppearbeid for å adaptere Bruker Spør Bruker til forretningsmodellen Bjørn Bratt hadde med, og tydeliggjorde hva vi jobber med, hvem vi jobber sammen med, hvem vi jobber for og hva som er kjerneaktivitetene våre.

 

Forslag til nye prosjekter

Dag to av seminaret startet med at Heidi Westerlund og erfaringskonsulent Tone Berg la fram forslag til hva KBT bør fokusere på i 2016 basert på deres egne perspektiv. Tone Berg la vekt på å markedsføre erfaringskonsulentrollen og formidle kunnskapen vi allerede har. Heidi Westerlund løftet fram kvinneperspektivet og ønsket et prosjekt om selvhjelp. Deretter hadde vi mer gruppearbeid for å konkretisere mulige prosjektbeskrivelser, og til slutt oppsummering i plenum.

 

Suksessfullt seminar

Alt i alt var det et vellykket seminar. Det var fruktbart at Bjørn Bratt så vårt arbeid med nye øyne, og vi kom langt i planleggingen av prosjekter for 2016. I tillegg er vi svært fornøyde med valget av Selbutunet som konferansested, med trivelige og gjestfrie ansatte, nydelig mat, fantastisk atmosfære og masse sjel. De som deltok fra styret i KBT var Katie Iren Wikstrøm, Pål Sand, Aud Irene Thorsen, Eva Andersson og Johannes Foss Sigurdson. Fra staben i KBT stilte Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Julie Storsve, Tone Berg, Dag Øivind Antonsen, Karl Johan Johansen og Ingvild M. Kvisle.

 

Tekst: Ingvild M. Kvisle

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.