Fremoverlent om forskning

Stemningen var god og avslappet da Cuneyt Gusey(tv) og Einar Vedul-Kjelsås (th) fra AFFU, i denne uken gav forskningskurs.

3 runde av AFFU og KBTs samarbeid om forskningskurs for brukerrepresentanter er i gang!

Hensikten med kurssatsingen er å gi brukerrepresentanter et innblikk forskningsprosessen, hvordan man kan lese og vurdere forskning og være bedre rustet og motivert til å delta i forskning på ulike nivåer.

Kurset går over 3 kvelder og det er 10 deltakere fra ulike kommuner og organisasjoner  i Trondheimsområdet.

 

 

 

Kurset har til nå blitt meget godt mottatt fra deltakerne og det har ble en livlig dialog på kurskveldene, ikke minst fordi de fikk mulighet til å komme med forslag til egne forskningstema.

Behandling for personlighetsforstyrrelser og trening og mindfullness som del av behandling av psykiske lidelser var noen av prosjektforslagene deltakerne presenterte denne 2 kurskvelden. De hadde på forhånd fått oppgaven «Hva ville du forsket på hvis du fikk muligheten?»

Til daglig er Gusey og Vedul-Kjelsås forskere ved NTNU og AFFU og underviser leger, sykepleiere og psykologer i det såkalte ELF-kurset. Nå prøver de ut den samme undervisningformen for brukerrepresentanter i samarbeid med KBT

I henhold til Helse- og omsorgsdepartements oppdragsdokumenter til helseforetakene skal det være brukerrepresentanter med i alle forskningsprosjekter som helseforetakene er involvert i.

«For å øke nytte av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning er fraværende i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning.» Oppdragsdokument til Helse-Midt-Norge 2015, s. 9.

Kurset er derfor også en del av en strategi for opplæring og kvalifisering av brukerrepresentanter i forskning i et samarbeid mellom St Olavs Hospital psykisk helsevern og KBT.

I 3 og siste kveld av kurset vil KBT holde innlegg om kvalitativ forskningsmetode og hvordan man fremmer brukererfaringer i forskning og evaluering.

Tekst: Heidi Westerlund og Karl-Johan Johansen Foto: Heidi Westerlund

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.