Prosjekt i Malvik

I denne og neste uken er Marthe Skarpnes(tv) fra rus og psykisk helsetjenesten og Heidi Westerlund(th)travelt opptatt med første fase av BSB i kommunen.

Brukernes erfaringer med lavterskel arbeidstreningstilbud, psykisk helsetjeneste og NAV skal undersøkes.

Malvik kommune har et pågående arbeid opp mot KS sine læringsnettverk for ROP lidelser og samarbeidet med KBT om Bruker Spør Bruker undersøkelsen er et ledd i arbeidet med å styrke brukerperspektivet i det lokale prosjektet.

60 deltakere er rekruttert til intervjuene i Malvik og de gjennomføres nå i oktober og november.

 

Kommunen Malvik ligger i Sør-Trøndelag fylke og er en randkommune til Trondheim. Den ligger mot Trondheimsfjorden, og grenser ellers til Stjørdal i øst, Selbu i sør og til Trondheim i vest. (lenke)

Noen av de tjenestetilbudene vi blir kjent med gjennom undersøkelsen er psykisk helse og rustjenesten samt BOAs Malvik som er et lavterskel tiltak bruktbutikk, oppdrags- og aktivitetssenter for personer som vil styrke sin mestring knyttet til arbeid.

Denne høsten har KBT flere pågående Bruker Spør Bruker undersøkelser og prosjekter og samarbeid i kommuner.

 

I tillegg til Malvik kommune, er vi også i gjennomføringen av et lignende prosjekt i Melhus Kommune og i Trondheim.

Vi kommer tilbake med mer om prosjektsamarbeidene med kommuner i regionen utover høsten.

Tekst: Heidi Westerlund Foto: Dag Øivind Antonsen

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.