Erfaringskonsulenter videreført

Styringsgruppen for prosjektet «Erfaringskonsulent i ambulerende team» hadde møte 11. mai.

– Trondheim kommune har fått mulighet til å gå inn med prosjektmidler for å videreføre stillingene i 1 år sier Stig Antonsen(bildet)

Prosjektet har vært i drift i 2 år og det har vært tilsatt til sammen 4 erfaringskonsulenter i 50 % stillinger i PART teamet ved Nidaros DPS og ACT teamet ved Tiller DPS i Trondheim.

– Å støtte opp om ansettelse av erfaringskonsulenter er en viktig del av det å iverksette brukerperspektivet i tjenesteutvikling, mener Antonsen, som er enhetsleder for psykisk helse og rustjenesten i Trondheim kommune.

Utvikling av erfaringskonsulentrollen i ambulerende team har vært en av de viktigste satsingene i KBT de siste 2 årene.

Dag Øivind Antonsen(tv) og Tone Berg(th) har henholdsvis vært stasjonert ved ACT teamet og PART teamet i St.Olavs hospital og er glade for å kunne fortsette arbeidet:

– Dette er gode nyheter , sier de to, ikke minst for brukerne som vi har fått muligheten til å følge de siste 2 årene.

Prosjektutviklingen knyttet til erfaringskonsulenter ble startet av KBT og ACT Tiller allerede i 2009 og de 2 årene har til nå vært den mest aktive perioden i prosjektet.

 

Styringsgruppen for prosjektet skal nå planlegge videreføringen med kommunale prosjektmidler på kort sikt og strategier for de neste årene på lang sikt.

Den består i dag av ledere fra teamene, KBT og kommunen og skal nå meisle ut den videre fremdriften i et viktig prosjekt i Trondheim.

Det er gjort et omfattende arbeid knyttet til datainnsamling basert på erfaringene i løpet av prosjektperioden, som KBT nå jobber med å få oppsummert.

Vi kommer tilbake med mer fra dette prosjektet frem mot sommeren!

 

Tekst/foto: Heidi Westerlund

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.