Dialogkonferanse for overvektstilbud

Anne Berit Stubbe(bildet) er prosjektleder for Livstilsendringstilbudet ved Betania Malvik

– Jeg forventer at KBTS dialogkonferanse gir mange spennende refleksjoner og diskusjoner rundt det tilbudet vi har i dag, sier hun.

Hovedtema for undersøkelsen som KBT gjennomfører er hva som har fungert og hva som ikke har fungert under det 6 ukers lange dagoppholdet ved Betania. det blir fokus på hva deltakerne selv opplever som viktig for å bidra til egen livskvalitet og mestring.

Dialogkonferanse for Bruker Spør Bruker i det nye tilbudet holdes den 12 juni i år.

KBTs dialogkonferanser holdes som siste del av datainnsamling for Bruker Spør Bruker, hvor pasienter/brukere og ansatte møtes til en dags dialog om funnene fra undersøkelsen

Det relativt nystartede tilbudet ved Betania, skal legge til rette for, og støtte den enkelte deltager til en varig livsstilsendring.

Det viktigste målet for hver enkelt deltager ved vårt livsstilsendringstilbud er økt livskvalitet ut i fra egne mål. Vi støtter hver enkelt deltager i deres endringsprosess til bedre psykisk og fysisk helse, som gir økt livskvalitet, sier Stubbe om det relativt nystartede tilbudet.

Tilbudet gis ved Enhet for Poliklinisk Rehabilitering, ved Betania Malvik, i et samarbeid med Tverrfaglig fedmepoliklinikk ved St Olavs Hospital

KBT har intervjuet 21 deltakere av tilbudet, fra oppstart i august i fjor og frem til i dag.

KBTs Heidi Westerlund (bildet) er prosjektleder for undersøkelsen og den er gjennomført som del av en FOU avtale med Helse Midt-Norge RHF

Samarbeidet med KBT har vært spennende og lærerikt. Betania Malvik er svært glade for at KBT bidrar i prosessen med å utvikle dette tilbudet til det beste for deltagerne, sier prosjektlederen om oss.

KBT jobber nå med forberedelser til konferansen og har fått mulighet til å bli kjent med et nyskapende tilbud gjennom prosjektet. Vi kommer med mer om prosjektet utover mai og juni.

Tekst/foto: Heidi Westerlund

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.