Min stemme teller

Barn og unge  kan ha vanskelig for å snakke om sine opplevelser i møte med helsevesenet og tjenesteapparatet, mener KBTs Juni Raak Høiseth(bildet).

Nå skal hun gjøre noe med det gjennom  det nye prosjektet «Min stemme teller»

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Enhet for fagutvikling ved St.Olavs Hospital, Barne og ungdomspsykiatrien.

Prosjekt-teamet hennes består av 4 unge voksne mellom 18-25 år med erfaring fra hjelpetilbud, som skal være med som intervjuere.

KBT Midt-Norge har, som kjent, lang erfaring med bruk av metoden Bruker Spør Bruker (BSB) som metode for evaluering av hjelpetilbud.

– Nå vil prosjekteamet vil få grundig opplæring med bruk av BSB for å prøve ut om metoden kan benyttes for innhenting av barn og unges erfaringer med tjenestene, sier Juni, som er koordinator for prosjektet.

Hun utdyper:

– Min stemme teller” tenkes som kvalitetsutviklingsprosjekt hvor reell brukermedvirkning for barn og unge sikres, og at tjenestene kontinuerlig utvikler seg ut fra barn og unges erfaringer og synspunkter.

Juni og resten av prosjektteamet, vil da være særlig opptatt av å se på hvordan unge på selvstendig grunnlag får formidlet erfaringer med hjelpetilbudet. Det er derfor prosjektet har fått tittelen «Min stemme teller»

Men, det viktigste med prosjektet er at de unike erfaringene unge sitter på kan bringes videre til systemnivå for å bidra til tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring, understreker den nyansatte prosjektkoordinatoren.

Målgruppen for «Min stemme teller», vil være pasienter ved BUP, St.Olavs Hospital i alderen 16-18 år.

– Vi har allerede rekruttert informanter gjennom BUP-tjenestene –  og starter intervjuer i begynnelsen av mai forteller Juni videre.

Hun understreker  at hun tror samarbeidsprosjektet vil ha en nytteverdi i økt forståelse for brukermedvirkning for unge i hjelpesystemet og konkrete forslag som kan bidra til videre utvikling av tjenestene ved BUP.

For mer informasjon om det nye prosjektet: Kontakt Juni Raak Høiseth

Tekst/foto: Heidi Westerlund

About Ingvild M. Kvisle

Ansatt som prosjektmedarbeider i KBT. Jobber med Bruker Spør Bruker, dialogmøter, nettside og sosiale medier.